Millele täpselt PPA otsust edasi kaevates rõhus, politsei Ekspressile ei selgita. "Politsei ei saa keset aktiivset kohtumenetlust oma tegevusi lähemalt kommenteerida," sõnas politsei pressiesindaja Marianne Ubaleht.

Kuidas asi selleni jõudis?

* 22. juunil 2020 avaldas Ekspress artikli, mis vahendas mitmete Estonia teatri endiste ja praeguste töötajate lugusid sellest, kuidas teatri peadirektor Aivar Mäe oli neid ahistanud.

* Samal nädalal tegi politsei üleskutse kõigil end ahistatuna tundnud inimestel teha politseisse avaldus.

* Mitmed inimesed võtsid politseiga ühendust, mõned esitasid ka avalduse.

* 24. juunil palus Mäe vabandust.

Ta kirjutas nii: "Mul on siiralt kahju, et minu loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter on minu käitumises väljendunud inimestele moel, mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks. Ma vabandan südamest inimeste eest, keda see on negatiivselt puudutanud ja kellele olen tahtmatult haiget teinud. Minu käitumisstiilis ei ole olnud kunagi midagi teadlikult pahatahtlikku. Ma ei ole kunagi soovinud kedagi alandada ega panna end ebaväärikalt tundma. Ma vabandan inimeste ees, kes on mulle kaasa elanud ja kellele olen viimastel päevadel muret tekitanud. Sel nädalal toimunu on mind pannud end ümbritsevat ümber hindama ning sügavale enda sisse vaatama. Mõistan, et siit edasi tuleb mul endale loomuomast joviaalsust senisest rohkem ohjata ja mind ümbritsevate kolleegide, sõprade, lähedaste tundeid senisest tähelepanelikumalt hinnata ja tunnetada. Seda ma kindlasti ka teen."

* 26. juunil kogunes Rahvusooperi nõukogu erakorralisele istungile, et teemat arutada.

* Samal päeval, 26. juunil alustas politsei neile laekunud avaldus(t)e põhjal uurimist „seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, et välja selgitada täpne sündmuste kulg ja episoodid ning teha kindlaks võimalik ahistamine töökohas”.

* Paralleelselt politseiga alustas probleemi uurimist Estonia nõukogu. Nõukogu palkas majavälise usaldusisiku, kelle poole said pöörduda nii praegused kui ka kunagised rahvusooperi töötajad ning oma lugusid anonüümselt jagada. Usaldusisikuks palgati jurist Thea Rohtla, kes esitas augusti lõpus kuuldud lugudest ka nõukogule raporti.

* 27. augustil, enne seda kui nõukogu raporti sisu arutlema kogunes, esitas Aivar Mäe nõukogule avalduse ametist tagasi astumiseks.

„Aivar Mäe väljendas oma soovi tagasi astuda juba eile ning tänase Rahvusooperi nõukogu koosoleku algul esitas ta oma soovi ka ametlikult,” ütles nõukogu esimees Ivari Ilja 27. augustil.

Mäe sai hüvitiseks 44 100 eurot.

(Esialgu nimetati uudistes, et hüvitis on 40 000 eurot, kuid täpse arvutuse kohaselt on summa veidi üle 44 000 euro.)

* 21. oktoobril trahvis politsei Mäed 400 euroga, sest tuvastas, et seksuaalne ahistamine toimus.

* Samal päeval teatas Mäe advokaat Paul Keres, et Mäe soovib otsuse edasi kaevata. Seda tehtigi.

* 2021. aasta jaanuaris jõudis politsei ja Mäe vaheline vaidlus Harju maakohtusse. Toimus viis istungipäeva. Nende käigus arutleti, kas politsei väärteootsus oli õige. Kohtus kuulati üle mitmeid politseis käinud tunnistajaid. Ilmnes, et politsei tegi trahviotsuse kolme episoodi põhjal.

* 17. veebruaril otsustas kohus, et Mäe trahviotsus tuleb tühistada, sest kohus leidis tõendeid kaaludes, et kaebaja ei tundnud end seksuaalselt ahistatuna. Kohtunik Karin Olentšenko kirjutas põhjaliku otsuse, millest kirjutasime põhjaliku loo. Kohus leidis, et Mäe käitumine võis tekitada ebameeldivust, kuid selle väärteo menetlust hinnates ei ole kohtul piisavalt tõendeid, et Mäe süüdi mõista.

* 17. märtsil täitis politsei maakohtu otsuse kuulmise järel antud lubaduse ja kaebas asja riigikohtusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid