Tunnistan, et Kadi Viljaku juhtumi puhul puudub mul täies mahus üürniku ja üürileandja vaheline paberimajandus, kuid sellest hoolimata on selge, et üürileandja Anti Reinik tegi nii mõnegi asja valesti. See on enamasti kõige suurem põhjus, miks puuküürnike juhtumid kiiva kisuvad.

Aprilli viimasel päeval saadab korteriomanik Reinik Viljakule e-kirja, milles teatab, et üürileping on üles öeldud. Viljakule on ette nähtud kümme päeva välja kolimiseks ja korteri üleandmiseks. [– – –] 11. mail saabub Reinik korterit üle võtma, kaks tunnistajat kaasas. Viljak korterist ei lahku. Omanik kirjutab kohapeal uue lepingu. Sisu: kui Viljak sama päeva kella 17ks üürivõlga ära ei maksa, on üürisuhe lõppenud.

Tõenäoliselt pole tehtud lepingu ülesütlemine konkreetsel juhul nõuete järgi. Etteteatamistähtaegadest pole kinni peetud ning kõige imelikum on see, et korterisse kohale minnes sõlmis omanik sisuliselt uue üürilepingu.