Olukord oli Kremli poolt väga teravaks eskaleeritud, kui kohale viidi eri andmetel 100 000-150 000 sõjaväelast ja suur hulk rasketehnikat. Selle ettekäändeks oli toodud küll õppust, küll vastust NATO “ähvardavatele tegevustele”.

Pingete kuhjumine


Vene sõjaväe manöövrid olid kaugelt kõige suuremad pärast 2014. aasta Minski kokkuleppeid. Ei liigutatud vaid sõjaväelasi, vaid tanke, lahingulennukeid, merejõude (Mustal merel manööverdati rohkem kui 20 sõjalaevaga), välihaiglaid ehk täispakett, mida sõjapidamiseks vaja.

Sellele oli eelnenud lahingtegevuse eskalatsioon Ida-Ukraina separatistlikes “vabariikides”.