Säärane tegevus riivab oluliselt nende ettevõtjate tegevust, kes on ehitanud naftatransiidi tarbeks Eesti sadamatesse uhked ja väga kallid õlimahutite pargid. Seni toodi „musta kulda“ Eestisse rongide ja laevadega, hoiustati terminalides ning pumbati seejärel ümber tanklaevadesse, mis toimetasid kauba sihtpunkti. Murrang skeemis toimus möödunud aasta suvel, kui osa ärist hakkas käima otse merel – naftatooted pumbati ühest laevast teise ilma, et nad oleksid läbinud kaldal asuvaid terminale.