Nimelt asub tolle hoone kõrval Eesti luure eriti salajane kuubik ja luurajad ei soovinud, et nende liikumisi näeksid võõrad silmad. Riski suurendas asjaolu, et kortereid üüriti välja ja neist üht tarvitas vahepeal Venemaalt pärit ettevõtja.

„Julgeoleku koordinatsioonidirektori büroo tegeleb peaministri nõustamisega riigi julgeoleku küsimustes ning valitsuse julgeoleku­komisjoni asjaajamise korraldamisega. Selle töö oluline ja vältimatu osa on riigisaladuse ning salastatud välisteabe töötlemine ja kaitse,“ selgitas riigikantselei pressiesindaja ­Kristiina Tiimus tookord Õhtulehele korterite ostmise tarvidust.

Korterid kuulusid kolmele tuntud ettevõtjale: