Taasiseseisvumisest saadik on meil levinud arusaam, et riik on kehv või lausa halb peremees. Kogu 1990. aastatel toimunud laialdane ettevõtete ja korterite erastamine põhines sellel mõtteviisil. Eraomand on üks kapitalistiku ühiskonnakorralduse alustalasid.

Suurem osa Eesti metsast on aga endiselt riigi käes. Riigimetsade eest hoolitseb RMK. Ja ta saab survegruppide käest (näiteks metsakaitsjad) alatasa vastu pead.

Küll raiub ta metsa liiga palju.

Küll raiub ta metsa valesti (lageraied!).

Küll ei hooli ta kogukondadest, vaid võtab maha armastatud salusid linnade ja külade kõrvalt.

Ja nii edasi.

RMK tegi oma reklaamikampaanias isegi harvesterijuhist kliimakangelase! Kas saab olla suuremat mõnitamist?