Maa ülekoormuspäeva Earth Overshoot Day, kui loodusressursside aastane tarbimine ületab nende loomulikku uuenemist, arvestatakse juba 1970. aastatest. Esialgu oli see päev detsembris, eelmisel aastal 22. augustil ja sel korral juba 24 päeva varem – 29. juulil.

Kui loodusressursside tarbimine jätkub samas tempos, jõuame järgmisel aastal piirini, kus inimkonnal oleks vaja juba kahte planeeti Maa, et ressursside nõudlust katta.