„Lugupeetud president! Teie poole pöörduvad Eestist pärit poisid, kes teenivad praegu viimaseid kuid Nõukogude okupatsiooniarmees,“ nii algas väga viletsa pastapliiatsiga 8. juulil 1991. aastal Rjazanis kirja pandud pöördumise mustand.

Selle kirja algataja oli Aivar Toom, kes koos üheksa rahvuskaaslasega oli 23. oktoobril 1989. aastal Lasnamäel asuvast kogunemispunktist ehk kõnekeeli „orjaturult“ üles nopitud ning viidud Rjazanisse õhudessantvägede ohvitseride kooli ajateenijaks.

Eesti rahvusest ajateenijaid oli selleks ajaks N Liitu jäänud tõesti palju, toonase valitsuse andmetel veidi üle tuhande. Esimene ehmatus tabas neid 18–20aastasi poisse 19. augustil 1991, kui Riiklik Erakorralise Seisukorra Komitee teatas riigipöördest.