Pentti Linkola (1932–2020) oli tähelepanuväärne Soome keskkonnafilosoof, rohelise mõtteviisi radikaalne esindaja ja ühiskonnakriitik. Haritud perekonnast pärit noormees hakkas õppima ülikoolis loodusteadust, kuid jättis õpingud pooleli, sest uskus, et loodust saab paremini tundma õppida otse selle keskel viibides. Veel enne kolmekümneseks saamist asus ta elama looduses üksikusse kohta ning elatus kalapüügist ja oma loodusteemaliste artiklite kirjutamisest.