Arutelu vaktsineerimise üle on keskendunud küsimusele isikuvabadustest ehk igaühe õigusele valida, kas end vaktsineerida või mitte. Vähem on mainitud tõsiasja, et piirideta vabadusi ei ole ning meist igaühe vabaduste piir tuleb ette seal, kus need põrkuvad teiste õigustega. Need piirid ei pruugi olla alati selged ning tasakaalu leidmine võib olla keeruline. Sellest ka vajadus arutelu järele.