Tallinna ringkonnakohus otsustas tänavu sügisel, et prokuratuur peab akna taga filmimise kriminaalmenetlust jätkama. „Teise isiku filmimine võib ringkonnakohtu hinnangul vastata KarS paragrahvis 137 sätestatud kuriteokoosseisu tunnustele,“ leidis Tallinna ringkonnakohus. Kõnealune paragrahv puudutab eraviisilist jälitustegevust. „Tekkinud kahtluse korral tuleb seda tõlgendada kriminaalmenetluse kasuks,“ leidis ringkonnakohus.