20. sajandi teise poole üks olulisemaid eesti kunstnikke Tõnis Vint avaldas artikleid nii erialastes (almanahh Kunst, ajakirjad Kunst ja Kodu ning Ehituskunst) kui ka laiemale lugejaskonnale mõeldud väljaannetes (ajakirjad Kultuur ja Elu, Horisont, Vikerkaar). Laia huvideringiga kunstnik ja mõtleja tutvustas Nõukogude Eestis muuseas selliseid nähtusi nagu popkunst ja hüperrealism, samuti ida religioonidega seotud kunsti; ta kirjutas ka disainist, mõjutades oma ruumikäsituse kaudu tolleaegset arusaama ruumist ja selle kujundamisest.