Nüüd siis hakkas sadama.

Meri kerkis läve alla.

Teeme siia sadama.

Ei kõnni enam jala ma,

sest vihma hakkas valama.

Et saaksin väikse vaevaga

ja saaksin kuiva jalaga,

käin nüüd koolis laevaga

ja tee peal vestlen kalaga.

Kalale küll meeldib sadu.

Tema kiidab märgi radu.