Benita Kodu kaebas Pressinõukogule, et artikli reklaamlõik lehe esikaanel jätab mulje, et loos on paljuski tegemist Villa Benitaga. Samuti on artikli pealkirjas nimetatud Villa Benitat ning loos on foto Benita Kodu hoonest, mille peale on laotatud ümbrikud rahakupüüridega. Kaebaja märgib, et hooldaja ei ole kuidagi seotud Villa Benitaga ja nende puutumus artikli temaatikaga on praktiliselt olematu. Kaebaja leiab, et lugejatel, kes tervet artiklit ei loe, võib jääda ekslik mulje, et tegemist oli Villa Benita töötajaga. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri ja tutvustus jätavad mulje, et Villa Benitas võidakse eakaid ära kasutada. Kaebaja ei ole rahul, et neile sõna ei antud, kuigi tõsiseid süüdistusi esitatakse.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht ei avaldanud ebatäpset, moonutatud või eksitavat infot. Leht leiab, et kuna kaebuse esitaja ei ole konfliktis osapool, puudus ajakirjanikul kohustus kaebajat ära kuulata ja seisukohta küsida. Leht märkis, et lisas veebis artikli juurde Benita Kodu kommentaari. Leht selgitas, et eakas naine elas 2017-2018 Villa Benitas ja korraldas seal teda vaatama saabunud tuttavate ja sugulaste vahel mängu, mille ristis jackpoti loosimiseks ning mille võitis tema hooldaja pere. Leht märgib, et see kajastub täpselt artikli pealkirjas.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole Villa Benita kui eaka naise ajutine elukoht hooldaja operatsiooni ajal kuidagi seotud pärandi üle käivate vaidlustega ja jackpoti loosimisega ning seetõttu on Villa Benita nimetamine pealkirjas ja loo tutvustuses põhjendamata. Samuti on põhjendamata Villa Benita hoonest foto avaldamine.

Pressinõukogu leiab, et toimetused peaksid vältima avalikkusele tuntud isiku nime ära kasutamist artiklis eesmärgiga muuta artikkel kurioossemaks olukorras, kus sellel isikul puudub tegelikkuses otsene seos kajastamist leidva teemaga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid