Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora. Tiit Blaat

Sotsiaalmeedias on WAF kooliga seotud inimesed süüdistanud Eesti Ekspressi ajakirjanikku laimu, kuulujuttude ja kontrollimata info levitamises.

Kinnitan, et Eesti Ekspress ei ole Maikenit õelalt rünnanud ega levitanud kuulujutte ja laimu. Kui meie artikkel ühte lausesse kokku võtta, on see selline: „Juhtivad ja tunnustatud Eesti laulupedagoogid ja hääleseadjad ütlevad: WAF koolis esineb Sadolini (CVT) tehnika rakendamisel probleeme“.

Kõik need laulupedagoogid ja Eesti tippspetsialistid on väga autoriteetsed ning nad räägivad avalikult ja oma nime all.

Need on:

Sirje Medell - Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõud, ­rahvusvahelise sertifikaadiga poplauluõpetaja, omaaegne tuntud džässlaulja.

Novella Hanson – laulja, pikaaegne lauluõpetaja.

Vilja Sliževski - Ellerheina koori hääleseadja.

Thea Paluoja - endine laulja, praegune Rapla Laulustuudio juhataja.

Toomas Voll - vokaalpedagoog ja koorijuht, eelmisel nädalal võitis Kultuurkapitali koorimuusika aastapreemia.

Leelo Talvik - kauaaegne pedagoog Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

Zoja Hertz – kogenud kontsertmeister ja hääleseadja.

Heidy Tamme – laulja ja aastakümnete pikkuse rahvusvahelise kogemusega vokaaltehnika õpetaja.

Pärast artikli ilmumist ütles Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Aarne Saluveer Vikerraadios: " "See oli päris hea artikkel, ma ei näe selles otsest süüdistamist ega vastandamist, ajakirjanik oli seletanud teema päris hästi lahti." “

Eesti Ekspress ei laima ega toetu antud juhul anonüümsetele allikatele, vaid sõna saab Eesti muusikapedagoogide crème de la crème. Mitmed neist on isiklikult väga hästi tuttavad kõnealuse tehnikaga. Me poleks seda artiklit avaldanud, kui kõik need isikud, tõelised profid, poleks rääkinud avalikult, ausalt ja avameelselt, kuna pidasid teemat väga oluliseks. Nende sõnum oli antud artikli puhul üsna üksmeelne: tehnika on hea, aga ei sobi noorte koolitamiseks ning selle õpetamisel on ilmselt tehtud vigu.

Tõhusa ja professionaalselt korraldatud PR-kampaania abil on jäetud mulje, justkui ei pakkunud Eesti Ekspress WAF kooli esindajatele sõna, ehkki see ei vasta absoluutselt tõele. Nädal enne artikli ilmumist saadeti Maikenile küsimused, millest paljudele ei õnnestunud nädala jooksul vastuseid saada. Osale küsimustest õnnestus. Silmast-silma kohtumine ajakirjaniku ja Maikeni vahel kahjuks ei toimunud, üks pakutud aeg ei sobinud ajakirjanikule, teisel ei tulnud kohale Maiken ise.

Samas, loo seisukohalt ei oma mingit tähtsust, kas ajakirjanik käis koolis kohal või mitte. Ajakirjanik ei saa aru peentest füsioloogilistest ja hääletehnilistest nüanssidest, neid vaid kõrvalt vaadates. Seda oskavad hinnata erialaspetsid, kelle murest meie artikkel rääkiski.

Ka ei ole ajakirjaniku ülesanne lahendada teema lõplikult, mis on samuti võimalik vaid erialaspetside omavaheliste arutelude ja tegevuse tulemusena. Eesti Ekspressi eesmärk oli juhtida tähelepanu potentsiaalsele probleemile, mis puudutab paljusid. Et teema on oluline ja tegelik, on selgunud artiklijärgsetest kommentaaridest ja muusikapedagoogide ja erialaliitude esmaspäevasest ühispöördumisest.

Kindlasti ei olnud artikli ja seal sõna saanud inimeste eesmärk WAF kooli kahjustada, selle kooli ümber moodustunud väga sümpaatset kogukonda lõhestada või nende püüdlusi ja head tahet kahtluse alla seada. On selge, et kannatanutest palju enam on neid noori ja tõelisi lauluproffe, kes on saanud sealt abi, ühise tegutsemise rõõmu ja suuri elamusi. Ma tean hästi kui pühendunult ja entusiastlikult Maiken oma tööd teeb ja selle eest saab teda ainult kiita.