Eesti ühiskonnas saab mõõta suurt hulka erinevaid konservatiivsusi, sellal kui liberaale on vähe ja järjekindlaid liberaale peaaegu polegi. Seda näitab meile Martin Mölderi Akadeemias (nr 6, 2017) ilmunud artikkel Eesti kodanike liberaalsuse ja konservatiivsuse enesemääratlusest.

Sama uuring tekitas mõne aja eest kummalisevõitu ­diskussiooni, kuna uuring valmis koostöös Ühis­konna­uuringute Instituudiga, mida peeti liiga konservatiivseks ja seetõttu ei usutud eestlaste kriitilist hinnangut homoseksuaalsusele. Nüüd on Akadeemia artikli avaldamisega löönud sellele uuringule oma heakskiitva templi peale.

Tänapäeva Eesti ühiskonda kirjeldades tuleb meeles pidada kahte seda mõjutavat tegurit. 

« Avalehele 1 Kommentaari