Isegi internet kaalub siiski midagi. Foto: sxs.hu

Lp Marek-Andres Kauts!
Meie hinnangul sai Teie vastustes sisalduv oluline informatsioon artiklis kajastatud. Samuti sai Teile antud sõna, ehkki vastused olid lugejate huvides lühendatud. 

Kulude ja domeeni tasu kohta püstitati artiklis küsimused eelkõige seoses eelarvega ja suurte rahakulutustega, mistõttu teiste tahkude käsitlemine artiklisse mõistetavalt ei mahtunud. Teie vastustest ei tulene kulude ühene põhjendatus, mistõttu jääme seisukohale, et siin esineb küsitavusi. 

Artiklis ei ole väidetud, et generaator võib asendada UPSi, pigem on tõstatatud küsimus kalli generaatori ja haagise ostu vajalikkusest, kui seda pole mitme kuu jooksul isegi kohale toodud. 

Mis puudutab ülikoolikursuste tasumist SA poolt, siis on vaieldav, kas magistrikursust võib pidada täienduskoolituseks selle tavapärases tõlgenduses. 

Domeeni re-delegeerimise kohta võib nõukogu teha mistahes otsuseid, aga kui juhatuses käärib, on nende otsuste täideviimine raskendatud — millele ka tähelepanu juhtisime. 

Vabandame eksikombel sisse lipsanud väite eest, nagu oleks sihtasutusel Andmekaitseinspektsiooniga käimas kolm kohtuvaidlust — käimas on kolm vaidemenetlust. Juhime tähelepanu, et ühel juhul kaebas Sihtasutus ise Andmekaitseinspektsiooni kohtusse, võttes avalduse siiski viimasel hetkel tagasi. 

Ekspress pole väitnud, et krediitkaardiga on soetatud teenuseid ja kaupu töötajate isiklikuks tarbeks, vaid viidanud sellisele võimalusele, kuivõrd Teie endine töötaja on seda Ekspressile väitnud, Teie aga ümber lükanud, ühe või teise poole õiguses veendumiseks aga puudub võimalus. 

Viimases artiklis märgitud „lustakat saunapidu” nimetate „aruteluks ja konsultatsiooniks internetikogukonna erinevate osapooltega”, kuid MTÜ Eesti Internetikasutajate Liidu B.-kaardi andmeil on selle juhatuse liikmeks toonane Sihtasutuse töötaja Mirko Haavel, mis annab alust otseselt seostada MTÜ-d ja Sihtasutust. 

Mis puudutab portaale, mille kohta kinnitate, et need on valmis, siis tunnistate ju isegi, et neid parandatakse ja neid ei saa siiamaani kasutada. 

Politseiuurimise kohta väitsite Ekspressile, et juhatus pole sellega üldse seotud. Kuna ütluste andmine, mille alusel algatatakse menetlus, on siiski otsene seos, siis jääme seisukohale, et täit tõtt te Ekspressile ei rääkinud. Artiklis pole väidetud, et Teie tegite avalduse. 

Andsime Teile täiendavalt sõna Ekspressi internetiväljaande arvamusrubriigis: „Eesti Interneti SA juht Marek Andres Kauts: On tulnud tegutseda jõuliselt!” ja “Eesti Interneti Sihtasutuse vastulause Ekspressi artiklile” (lingid allpool).

Lugupidamisega
Janek Luts
EE peatoimetaja