Eliidile on omane vastutustundlik või ka peremehelik hoiak. Eliit on staatust väljendav mõiste, mis nagu iga sotsiaalne konstruktsioon sünnib kontekstis. Kui kontekst muutub, võivad muutuda ka staatusrühmad: näiteks kaotasid 1940ndatel paljud Eesti põgenikud eliidi staatuse, muutudes uuel elukohamaal immigrantideks.

Eliidi rolli on vaja mõtestada seetõttu, et rahvuste ja rahvusriikide kujunemist uurinud teadlaste sõnul kujundab just eliit ühiskonna programmilised narratiivid, korraldab haridus- ja poliitilise süsteemi ning sellele vastava majanduse. Rahvusluse ­uurija Montserrat Guibernau sõnul võimaldab jagatud ajalookogemus, keel ja ühine territoorium eliidil kujundada nii ajalookäsitluse kui ka ühise tulevikuvisiooni, mis seob ühiskonda kultuuriliselt ja lubab eri ühiskonnarühmadel tajuda end saatusekaaslastena. See on tähtis, sest üks inimese põhivajadusi on määrata oma kuuluvus ja identiteet. Eksistentsiaalne küsimus „Kes ma olen?“ nõuab vastust.

« Avalehele 14 Kommentaari