Kultuurikonteksti muutumine muudab vastavalt ka kapitalismi väljendusvorme. Californias tegutseva riskikapitalistina tajun ma muutustes liikumist masinlikult toimivast ühiskonnast suhetepõhisema, ümbritsevaga rohkem teadlikku sidet hoidva ühiskonnavormi poole. Muudatusi tõukab tagant inimeste rahulolematus võõrandumise, killustatuse, eraldatuse, läbipõlemise, keskkonnahädade, rahvastiku kihistumise, migratsiooni ning teiste praegusele kapitalistlikule süsteemile omaste nähtustega.

Kapitalismi põhialuseks on väärtuse loomine ja selle turupõhine kasumlikult kapitaliks teisendamine. On mitmesuguseid kapitalivorme – näiteks rahaline, kultuuriline, ühiskondlik, inimkapital jne. Kui miski väärtuse tekitamist kütusena toetab, siis see ongi kapital. 

Avalehele
14 Kommentaari
Loe veel: