Bertelsmanni Fondi poolt 2010. aastal tehtud uuringu järgi, mida korrati 2012. aastal, ihaldavad 80–90 protsenti sakslastest ja austerlastest „uut majanduskorda“. Aeg on küps „Suureks muutuseks“, nagu seda kirjeldas Karl Polanyi 1944. aastal oma raamatus. Selle mõte on sängitada majandus taas sotsiaalsetesse suhetesse, põhiliste väärtuste ja elu ökoloogiliste aluste konteksti. Sellise hiigelhüppe sooritamiseks peab klassikaline majandusteadus laiendama oma kitsast rahaga seotud horisonti ja muutuma holistiliseks teaduseks.
« Avalehele 0 Kommentaari