Olev Vaher

Valimistulemustelt aimub katastroofi, kui erakorralised Riigikogu valimised toimuksid täna, siis võidaks suurelt Keskerakond. Sel sajandil on Eesti valitsuse moodustanud parempoolne erakond, mis võidab Riigikogu valimistel Tallinnas elavate, valimas käinud Eesti kodanike hulgas üle neljandiku häältest (Res Publica 2003 26,58%; Reformierakond 2007 25,56% ja 2011 25,35%) eeldusel et Keskerakond saab alla 40% Tallinna häältest. Võimupartei omas mullis elades arvab, et Tallinna valija kohalikel vahevalimistel neid korraks „karistab". Paraku võimupartei ajutiste valijatoetuste hüpete põhjused olid 2007. aastal pronkssõduri teisaldamise ja 2011. aastal idaraha skandaali ning eurole ülemineku võimendamine meedias. Nüüd kaks aastat kogu ühiskonna vastu peetud „sõjas" on Reformierakond end mänginud nurka, kust väljapääsu ei paista.

Keskerakonnal Tallinna Eesti kodanikelt 70 tuhat häält

Rahvastikuregistris oli 2. jaanuaril 2013 Tallinna elanikest Eesti kodanikke 324 667, kelle osakaal oli 77,33%, määratlemata kodakondsusega isikuid 10,56%, Venemaa kodanikke 8,47%, Ukraina kodanikke 0,8%, Soome kodanikke 0,59%, Läti kodanikke 0,28%, Valgevene kodanikke 0,25%, teiste riikide kodanikke 1,73%. Slaavi-kodakondsuses on iga viies tallinlane: 10,56% + 8,47% + 0,8% + 0,25% = 20,07% ja nende osakaal pidevalt väheneb. Valimas käis ja hääle andis 220 026 linlast. Eeldades slaavi-kodakondsete seas sama valimisaktiivsust, saaks järeldada et erakorralistel Riigikogu valimistel võiks Keskerakond Tallinnas saada 44 159 võrra vähem hääli? Keskerakond sai 115 101 tallinlase hääled, mis teeks: 115 101 - 44 159 = 70 942 häält Tallinnasse registreeritud Eesti kodakondsetelt. Seda on 5845 võrra rohkem kui Toompea koalitsioonil kokku! Tallinnas eestlaste, Eesti kodanike ja linlaste valimisaktiivsus linnaosade ehk valimisringkondade kaupa: H - Haabersti, K - Kesklinn, Kr - Kristiine, L - Lasnamäe, M - Mustamäe, N - Nõmme, P - Pirita ja PT - Põhja-Tallinn.

Punase ja rohelise joone vaheline ala kujutab mitte-eestlastest Eesti kodanikke (ca 112 tuhat). Isegi Lasnamäel on Eesti kodanike osakaal 66,6%, ehkki eestlasi on kõigest 27,4%. Nende valimiste erandiks oli Lasnamäe mitte-eestlaste eestlastega sarnane valimisaktiivsus ja loiult valinud Kesklinna eestlased. Arvutame võimaliku Keskerakonna mitte-Eesti kodanikest valijate hääled linnaosade kaupa, et veenduda kas tõesti saadi Tallinnast 70 tuhande Eesti kodaniku toetus.

Mitte-eesti kodanike osakaaluks võtsin tegelikust 1,5%-2% suurema 47% ja jätsin Lasnamäe ja Kesklinna mitte-eestlaste valimisaktiivsuse ringkonna keskmisega samaks. Seetõttu on arvutustes mitte-eestlaste Tallinna keskmine valimisaktiivsus alla 2% väiksem kui eestlastel. Sain Keskerakonna poolt hääletanud mittekodakondsete arvuks 44 533, 374 võrra rohkem kui lihtsustatult slaavi-kodakondseid maha arvates. Teeme ka lihtsustuse jättes arvestamata 4% EL kodanikke jm valis võrdsel määral (1%ga) teisi erakondi. Seetõttu on järgnevas võrdluses IRL, RE jt häälte hulgas tühisel määral ka mitte-kodanike omad alles, aga neid võib olla Keskerakonnal ja sotsidel, kuna lähtutud TNS EMORi küsitlusest (94% mitte-eestlasi valivad Keskerakonda) mitte salajastest (me ei tea kes keda konkreetselt valis) valmistulemustest.

RK2011 versus KOV2013 Tallinnas

Lahutame Keskerakonna ja sotside tänavustest Tallinna valimistulemusest ringkonniti valimisaktiivsuse järgi arvutatud mitte eesti kodanike hääled. Nüüd saame teha ka võrdluse viimase Riigikogu valimiste Tallinna kolme ringkonna ja Tallinna volikogu valimiste 8 ringkonna vahel. Liidame:

  1. Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna Riigikogu esimeseks ringkonnaks;

  2. Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita Riigikogu teiseks ringkonnaks;

  3. Mustamäe ja Nõmme Riigikogu kolmandaks valimisringkonnaks:

Punane rida näitab et ohtlik 40% piir sai ületatud, kuid koalitsioon pidas meediasõda valimisliitudega. Tihti tõmmati paralleel: VTK = VIK. Hirmul on suured silmad. VTK valimisliit jäi tänu meediale ja slaavi-kodakondsete häältele künnise taha, kuid Eesti kodanike seas saanuks üle künnise. VIKil on aega poolteist aastat valmistuda Riigikogu valimisteks. Hirm poliitkartelli purunemise ees on nii suur, et unustatakse poliitiku esmane kohustus valijate huvide ja vajaduste esindamine. Aetakse üksnes enda (või sponsorite) asja, lootuses et massiivse reklaamiga saab valimistel ikka omad hääled kätte. Kalev Lillo Sauel või Rein Lang Pärnus tõestasid et ei saa. Reformierakond ei saa end vabandada asjaoluga et põhijõud jäid Tallinna valimistelt kõrvale, ka Savisaar-Toomast kaasati. Terve peibutuspartide „armee" partei riigikogulasi ja ministreid lendas tagasi Toompeale.

Tallinna valimised 2003-2013

Vaatame viimase kümne aasta Tallinna valimiste RK2003, KOV2005, RK2007, KOV2009, RK2011 ja KOV2013 tulemusi. Iga partei jõujooned, nende baasvalijaskond jms joonistuvad välja. Rahvaliidu ja EKRE loeme tinglikult üheks poliitiliseks jõuks, nagu ka liidame RK 2003 ja KOV2005 Isamaa ja Res Publica tulemused üheks. Ka lahutame sotsidelt 3800 häält Rahvaliidule, kuna nad kandideerisid ühises nimekirjas. KOV2009 valimistulemuses lahutame mitte-Eesti kodanike hääled üksnes Keskerakonnalt. Kolmikliit olid slaavi-kodakondsetele paariad. Üheselt valiti Keskerakonda või 2630 häälega Klenski nimekirja. Kuna Vene Erakond Eestis liitus sotsidega, loodeti Tallinnas saada üle 25 tuhande hääle. Aga Reformipartei poolt ESDE kahvlisse panek, hävitas nigelad šansid vene häältele. Ikkagi polnud ESDE häältekaotus nii suur kui Reformierakonnal. Sotsidel joonistub välja 8 aastat pikk, aeglane kuid kindel tõus Tallinna Eesti kodanike seas. Sotside hea tulemus eeldab „vene kaardi neutraliseerimist".

Taani seriaali „Võimu kants" vaatajad näevad meie stagneerunud poliitika asumist eelmises sajandis. Taanis on poliitika otsustusprotsess ehk „must kast" enne valimisi võimalikult avatud. Moodustuvad kaks parteide blokki ja debatt käib poliitika sisu ümber, vastavalt kummagi platvormile. Meil aga käib kuue osapoole vahel retooriline ja demagoogiline üksteisest ülerääkimine. Tegelik debatt on mitu nädalat pärast valimisi suletud uste taga. Seal toimuvast kauplemisest pole valijatel aimugi.

Aeg oleks ka Eestil muuta otsustusprotsessi, tuues selle võimalikult avatuks juba enne valimisi. Selle võiks poliitikasse tuua just uus loodav poliitiline jõud. Kujuneda võiks kaks parteide blokki: sotsid, IRL, uus partei ning KE ja RE. Nad võivad hoopis ka vastanduda, mistõttu võib Keskerakonnal ka Riigikogu valimistel õnnestuda Tallinnast saada ca 70 tuhat häält ja Reform peab kahe tule vahele jäädes Tallinnas leppima neljanda-viienda kohaga.

IRL on taastamas oma kunagist Riigikogu valimiste häälte arvu Tallinnas, mis rajanes Res Publica uue tulija ootustel. Seetõttu on rikutud ka uue tulija šansid olla sama edukas. Korra pettunud ei usalda nii lihtsalt, kartes uut projektiparteid. Uus tulija on ilmavaatelt ilmselt sotse ja IRLi ühendav. Avatud otsustusprotsess, oskuslik kampaania ja suure rahulolematuse toel seniste kartelliparteidega võib uuele parteile parimal juhul tuua Tallinnas 32 tuhat häält, kehvemal juhul poole vähem 16 tuhat.

Rahvaliit pole kunagi Tallinnas edukas olnud, mistõttu EKRE ligi 6000 häält on esimeste valimiste kohta tubli tulemus, kuid senises nišis jätkamine palju hääli juurde ei too. Tuleks otsida endale liitlasi teistelt pisiparteidelt ja leida uusi valijad teemadelt kus kartell kardab konkurentsi teket.

Lõpuks võimuerakonna trend näitab et kiirelt muutuva eelistusega valijaskonna püüdmine lõpeb nende sama kiire kadumisega. Komeedina kukkuv trend lubaks ennustada väga nigelat tulemust, kuid mängu pannakse kõik jõud ja ka lubamatud võtted. Riigikogu valimiste ringkonnad on suuremad. Seetõttu häältemagnetid (nagu RK2011 Tallinna esinumber Keit 8784 häält), saavad ehk kuni kaks korda enam kui tänavu. Partei hetke käitumismalli jätkumisel saadaks trendi järgi 16 tuhat häält kui tullakse maa peale tagasi siis ehk poole rohkem. Kas Reformierakond 12±2 mandaadiga parlamendis lõpetaks nagu Koonderakond pikaldase hääbumisega? Opositsionääril kaovad sponsorid, soojad kohad riigifirmade nõukogudes ja pole välistatud erakonna sisemise võitluse meediasse lekkimine. Ansip ei loobu ja ka pensionär Kallas tahab veel tagasi ... mida teevad siis „broilerid"? Me saaksime näha kuidas oravad ise oma kulutusi 2-3 korda kärbivad.

Prognoos Riigikogu valimisteks 2015 Tallinnas

Prognoosimine erineb ennustusest selle poolest, et lähtutakse mineviku andmetest, järgitakse trende ja hinnatakse olulisemate poliitiliste sündmuste mõju valija käitumisele. Kui suureks kasvab Tallinna Eesti kodanikest aktiivne valijaskond? Prii ühistranspordi pärast tuleb Tallinnasse elanikke juurde ja Tallinnasse on 2015. jaanuari algul sissekirjutatud 435 kuni 440 tuhat elanikku. Seetõttu võiks oodata ca 183±5 tuhandet valima tulijat.

Vaadates Liberaalse Internatsionaali liikmeid koos, siis Keskerakonna ja Reformierakonna Tallinna Eesti kodanikelt saadud häälte summa trend, lubab neile kahe peale jagamiseks 88 tuhat häält, kuna vastanduv populism ei tööta enam ja pealegi Reformierakond on sellest vist distantseerumas.

Sama huvitav on „vasakpöörde" hirm, liidame KE ja ESDE hääled aastatel 2003-2013 ja selle trend lubaks ca 94 tuhat häält Tallinnast, üle Eesti ilmselt veelgi suurem ülekaal KEREga võrreldes:

Üle-eestiliselt tulevad sotsid jõulisemalt pildile, kuid iga aastaga Tallinna osatähtsus ka kodanike seas kasvab. Tänavu 10 kuuga on Tallinna elanikkond kasvaud 10 tuhande võrra ja neist üle 75% on eestlased. Kuna valimisteni on üle aasta, siis võib veel paljugi muutuda. Eriti kui RE on ennast nurka mänginud, muutes tema käitumise äraarvamatuks. Teadmata on kas tuleb, kes tuleb uue parteina (ja palju uusi tuleb). Sellepärast on prognoosis keskmine häälte saak ja võimalik hälve nii üles- kui allapoole:

Miks ma ei prognoosinud kogu Eesti kohta? Kahjuks pole ülejäänud Eestis nii selgelt väljajoonistunud erakondlik poliitika, mida kinnitas ka VTK peibutuspartide vastase kampaania väike tõhusus Tallinnas. Ent väljaspool Tallinna aitas see teistel valimisliitudel esile tõusta. Siit saab mõtteainet Euroopa Parlamendi valimisteks Indrek Tarand, kes peaks leidma enda selja taha partei. Miks mitte just uue tulija esinumbrina? Peaproov enne Riigikogu valimisi.