Mis siis toimus?

Väike asi. Google Translate lisas juurde veel mõned keeled, millest ja millesse ta on võimeline tõlkima. Muu hulgas ka eesti keele. Ja tai keele, näiteks.

Ei, ma ei kavatse irvitama hakata, nagu juba on tehtud sel teemal. Loomulikult on tegemist algusega vaid. Beeta-versiooniga. Ning tõlkimine kasvõi nende kahe keele vahel käib kaude, üle inglise ja soome keele vist, ning on kaugel täiuslikkusest. Minu meelest on suht rumal hakata selle koha pealt tänitama. Miski pole täiuslik kohe ja igal puhul, võiks ju ometi aru saada.

Tähtis on aga hoopis muu.

Juba Paabeli torni ehitamisest saadik, tegelikult juba palju varemgi, on kogu inimkonda vaevanud see mure. Miks ometi räägitakse erinevaid keeli? - Kas ei võiks siis tõesti olla üks ja ainumas keel kõigile inimestele, millest kõik võiksid aru saada?

Paraku pole seda siiamaani veel juhtunud. Veelgi enam, kõik katsed sellist keelt kehtestada on põrganud vastu ägedatele protestidele ja lausa vastuhakkudeni. Alles see oli, kui meilgi üritati midagi seletada rahvastevahelise suhtlemise keelest, mõeldes selle all, paraku, vene keelt. Ja ei maksa unustada muidugi ka katseid kunstlikke keeli luua, mis kõigile oleksid ühtviisi arusaadavad.

Samal ajal on toiminud aga ka hoopis teine suund, nimelt, masintõlke süsteemide arendamine. Idee muidugi selles, et ei peagi mingit kõigile arusaadavat keelt kehtestama, vähe sellest, ei pea isegi mingit võõrkeelt ära õppima. Kasutad seda keelt, mida kõige paremini oskad. Saad ise kõigest aru ning ka sinust saadakse aru.

Riigijuhtidel ja diplomaatidel, ärimeestel ja staaridel on selleks otstarbeks tõlgid kaasas. Kes oli see Saksamaa liidukantsler, kes ei osanud ühtegi keelt peale saksa keele? - Noh, aga rahvusvahelist suhtlemist see ei takistanud tal vähimalgi määral, eks ole.

Paraku, igaüks ei saa endale lubada pidevalt kaasas olevate tõlkide ülalpidamist.

Ning jääbki üle loota automaatide peale. Automatiseeritud tõlkimise peale, mis ei oleks nii kulukas ja võiks olla kättesaadav ka laiemalt.

Paraku pole see üldsegi nii lihtne. Keeled ja nendevahelised suhted on märksa keerulisemad kui võiks arvata ning tõlkimine on väga raskesti algoritmidele allutatav. Ometi seda tehakse, ja üha edukamalt.

Kaua aega üritati arvutitele keeli õpetada umbes nii nagu koolis seda tehakse. Tuubitakse sõnu, korratakse grammatikareegleid jne. Seegusuguste programmide võimekus ühest keelest midagi teise keelde tõlkida oli aga suht kasin. Tuntuim neist on siiani olnud SYSTRAN, mis opereerib paarikümne keelega ja mida kasutatakse mitmetes rakendustes.

Sajandi lõpuks olid arvutite võimsused kasvanud märgatavalt. Samal ajal olid arvutitele muutunud kättesaadavaks hiigelsuured mitmekeelsed tekstikorpused, sealhulgas Kanada parlamendi inglis-prantsuskeelsed ja Euroopa Parlamendi mitmekeelsed protokollid, seejärel ka ÜRO ametlikes keeltes koostatud tekstid jpm. Need kaks asjaolu, ühelt poolt suurenenud võimsused ja teiselt poolt ulatuslik materjal, andsid kaks aastat tagasi võimaluse luua hoopis uus, statistikal ja tõenäosusel põhinev masintõlke süsteem.

Idee on lihtsamast lihtsam. Kõik keeled on võrdsed. Ei pea teadma midagi ei sõnavarast ega grammatikast. Ei pea vähimalgi määral "mõistma" midagi. Kõik on juba tehtud varem, inimtõlkide poolt. Arvuteil jääb vaid sellest meeletust tekstikorpusest sekundi murdosa vältel üles otsida kõige sobivamad analoogid, sõnade mustrid, laused, väljendid. Isegi kõnekujundid, metafoorid, leiavad niimoodi endile vasted.

Muidugi pole see veel kõik. Ja tegelikult on kõik muidugi keerulisem. Aga süsteemi on lisatud ka õppimise võime. Õigemini, lausa õppimise sundus. Ning igaüks, kes seda süsteemi kasutab, saab ja võib seda ka ise õpetada, lisades uusi andmeid, parandades süsteemi poolt tehtud tööd jne.

Süsteem areneb igas mõttes. Ja kaks nädalat tagasi hakkas ta kasutama ka eesti keelt.

Mida see meile tähendab?

Juba on ärevusega tähelepanu juhitud, et tõenäoliselt võib suureneda eestikeelse spämmi hulk. Noh, ei tea. Spämmifiltrid töötavad tänapäeval suht korralikult.

Aga kui ärevust lisada, siis tuleb nüüdsest juba palju suurema tõenäosusega arvestada, et kõik see, mida me kirjutame, võib olla suhteliselt kergesti arusaadav ja kiiresti leviv ka kümnetes teistes keeltes ja maades. Et eesti keel ei olegi enam meie endi "salakeel" mida veel vaid mõned vähesed haruldased spetsialistid oskavad. Mis omakorda tähendab, kasvõi näitena, et kui keegi kuskil kommentaaris või foorumis midagi halvustavat ütleb neegrite või moslemite kohta, siis võib see vallandada palju suurema vastukaja kui me võiksime iialgi ette kujutada.

Sesti iga araablane või hiinlane, venelasest või ameeriklasest rääkimata, võib ainsa klikiga muuta iga eestikeelse veebilehe endale loetavaks ja arusaadavaks. Päris uskumatu ja jube, eks ole.

Põhimõtteliselt kaovad ära piirid keelte vahel. Vähemalt internetis. Info liikumise ulatus muutub enneolematuks.

Noh, on meil endilgi võimalus hommikukohvi kõrvale lugeda eesti keeles värskeid Hiina või Korea ajalehti. Või avaldada eesti keeles oma arvamust Dubai kinnisvara-arengu kohta mõnes araabiakeelses foorumis.

Või koguni üldse unustada ära, mis keeles midagi kuskil toimub. Lasta kogu infol tulla enda juurda eesti keeles. Ning suhelda kogu maailmaga samamoodi.

See kõik on juba peaaegu võimalik.