TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine Foto: Madis Veltman

Postimees avaldas täna teaduse rahastamist puudutava uudise "Rektorid kogunesid teaduse rahastamist arutama", mis tsiteeris teaduskoja liikme Andi Hektori postitust Facebookis, milles oli öeldud: "Esimese sümboolse protestisammuna arutatakse ülikoolide lõpuaktuste ärajätmist."

Rektorite nõukogu liikmed kinnitasid telefonivestluses Eesti Ekspressile, et tegu on täiesti väära infoga, sellist plaani pole rektorite nõukogul mitte kunagi olnud ning et avalik-õiguslike kõrgkoolide lõpuaktused toimuvad plaanipäraselt.

Eesti teadlaste hulgas on tekitanud nördimust valitsuse otsus taganeda aprillis võimuliidu liikmete poolt sõlmitud kokkulepest, mille järgi pidi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase tõusma ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Kuid esmaspäeval selgus, et nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette vaid rahastuse säilitamist senisel tasemel, st 0,71 protsendil SKTst.

Rektorite Nõukogu teatas pärast 28. aprilli koosolekut: "Valitsuse taganemine 1% teaduse rahastamise leppest ja riigieelarvestrateegia ümber kujunenud olukord on kahetsusväärne ja väga tõsine.

Edasiste sammude kavandamiseks ei piisa praegusest informatsioonist. Ootame riigieelarvestrateegia valmimist, pärast mida soovime kohtuda haridus- ja teadusministriga, et kuulata tema põhjendusi. Seejärel lepime kokku edasise ühistegevuse.

Ülikoolide rektorid ja juhtkonnad ei ole kavandanud ühtegi üliõpilasi ega õppetööd kahjustavat aktsiooni. Väide, nagu oleksid rektorid soovinud ära jätta lõpuaktused, on puhas väljamõeldis. Kõik ülikoolide liikmeskonna poolt täna väljaöeldu või arvatu tuleneb nende õigusest väljendada oma pettumust valitsuse tegevuse suhtes."