Janek Luts Tiit Blaat / Eesti Ekspress

Kui WikiLeaks ründab maailma vägevaid, tundub see õige asja eest seismisena. Kui maailma vägevad – Murdochi kollased verekoerad – ründavad väetimaid, on tegemist andestamatu kuriteoga. Tegutsemise muster on sarnane, aga mööngem – motiivid on erinevad.

Avalikkus peab selgeks saama, kas tahetakse õigust või õiglust. Vale vastuse puhul antakse võim nendele, kellele seda ei tahetud anda.

Kui eeldada, et võim on võime suruda teisele poolele peale oma seisukohti, siis mida Murdochi impeerium oma eesmärkide saavutamiseks valesti on teinud?

Aga üks võimu aaria ka sisepoliitilisest operetist. Kampsunid tõusid tagakäppadele, sest IRLi hoidlast olevat demokraatia kaotsi läinud. Pealtvaatajatele tundub aga, et kampsunid on vahepeal hoopis võimu ära kinkinud ja nüüd itkevad seda taga.

Euroopa finantskriisiga etendatakse solidaarsusoperetti teemal, kuidas saada lahkete lubadustega võimule, samal ajal vastutust kollektiviseerides. Lõppeks, kuni kõik etendused kestavad, küsigem plakatlikult: “Kas Sina oled juba võimu kinkinud?”