Karin Kaljuläte

Hea Priit,

lugesin Su riidlevat artiklit, miks Mustamäel toimunud peksmise organisaator ei ole uurimise ajal vahi alla võetud. Ja Sa sedastad, et minu meelest on vist normaalne, et peksja ringi jalutab.

Ei, see pole minu jaoks normaalne. Minu sõnum on ja on olnud, et noortejõukude vägivallale peab riik karmimalt ja mõjusamalt reageerima. Ülbe ja jõhker vägivallategu peab saama kiiresti tõhusa karistuse, mis hoiatab teisi ja kutsub korrale süüdlase. Ja süüdlane peab teadma, et riik reageerib jäigalt.

Olen andnud koos siseministriga korralduse muude raskete kuritegude kõrval võtta prioriteediks alaealiste poolt toime pandud kuriteod, eelkõige grupis toime pandud ja vägivallakuriteod. Prokuratuur on muutnudki alaealiste vahistamise poliitikat ilmselgelt jäigemaks ning möödunud kuudel on kümmekond tõsisemat ja korduvat vägivallatsejat paigutatud vahi alla, kui on kahtlus, et nad panevad toime uusi kuritegusid. Kuid konkreetsel juhul vahistamise tõkendina kohaldamist otsustavad õiguskaitseametnikud ning õigusriigis minister juhtumipõhiseid käske ei jaga. Sa ei tahaks elada riigis, kui minister telefoniga inimeste vahistamisi korraldab või vastupidi, annab ka korraldusi kellegi vahi all pidamine lõpetada. Selliseid käske ära minult oota. Prokuröril on olemas õigus vahistamist kohaldada. Kriminaalmenetluse reformiga saavad prokurörid menetluse ajaks juurde veel avatud nimekirja võimalikest tõkenditest, mida kohaldada ja neid täiendavaid õigusi nad vajavad.