1. KUIDAS PROGRAMMEE­RIDA TULEVIKKU? PÜRAMIIDI LAIALE ALUSELE PANUSTAMINE

Eesti haritlaste, eriti teadlaste ja kultuuriloojate pidevaks kohustuseks on sellel väikesel maal vaimselt inimväärse elu tagamine. Inimväärne elu on teadlik, informeeritud elu. Ja seda vähemalt seaduse tasandil egalitaarses ühiskonnas, kus kõigil peab olema võimalus. Kõige paremini tagab võimalikult paljudele eestlastele võrdsed võimalused emakeelne haridus ja emakeelne kultuurielu.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: