Rublamiljonärid, eestlane Soomes, Briti spioon Kingissepp, enesemüümise kuulutused - aasta oli 1990.

SAHINAD

Tartu regiooni kaadritöötajate klubi korraldas oma tänavuse aruande- ja valimiskoosoleku sissejuhatuseks kohtumise KGB Tartu osakonna ülema Anti Taluriga.

Muu hulgas vaidlustas Talur EEs trükitud info meie vabariigis viibivast 1200st KGB eriväe sõdurist (1984. a seisuga). Oma 17 tööaasta vältel polevat ta neid kohanud. Küll aga on praegu julgeoleku Tartu osakonnas koosseisulisena palgal 39 ohvitseri, neist pooled eestlased. Nn ühiskondlike abiliste hulga jättis Talur diskreetselt enda teada, mainides vaid, et vastavalt kehtivale konstitutsioonile on KGB abilisteks kõik N. Liidu kodanikud. Julgeolekuohvitseride palk vastavat armeeohvitseride palgale ja mingeid privileege salateenistuse mehed ei omavat.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: