Kui Arno isaga koolimajja jõudis, tegutses klassiruumis uräädnik ning Toots istus juba kinnimajas.

Selline oleks seis, kui „Kevade“ tegevus toimuks tänapäeval.

Õnn, et võrd- ja loomaõiguslased, radikaalsed lastekaitsjad ja muud säärased pole veel nõudnud armastatud teose eemaldamist kohustusliku kirjanduse seast ega tema kohendamist, nagu juhtus „Pipi Pikksuka“ ja „Sipsikuga“.

Avaliku korra rikkumine

 Algas metsik jaht: ees surmani ehmunud Peterson, tema kannul verejanulise näoga Toots. Toots hoidis mõlemaid käsi rusikas, ähvardas põgenejale järele ja sõnas aina: „Küll ma sulle näitan, küll ma sulle näitan! Või tema läheb kaebama!“ Peterson jälle, nähes, et teda ainult kiired putked võivad päästa, pani täie auru peale. Ja edasi läks hirmus põgenemine ja tagaajamine üle pinkide, üle pingis istujate peade, üle kooliõpetaja kantsli magamistuppa, üle sängide, patjade uuesti klassituppa tagasi ja nii ikka edasi.

Karistusseadustiku (KarS) § 262. Avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

Kehaline väärkohtlemine

 Kesamaa sai Kuslapi peast kinni haarata ja rebis teda teiste abiga sängi alt välja. Kuslap siples kui meeletu vastu, just nagu oleks kartnud, et teda päevavalgel surm ootab. Ta hammustas, kriimustas, lõi jalaga ja andis isegi peaga Toomingale niisuguse vopsu vastu nina, et sellel tuli silmist välja käis.

 Esimene hoop ratsapiitsaga tabas Tõnissoni kätt. See oli hirmus valus ja jättis suure sinise vorbi järele. Aga tema ei lasknud end sellest veel hirmutada. Ta andis palja käega, nagu ta oli, lööjale hoobi tagasi. Ja nii osavasti, et see otse vastase nina pihta käis. Samal ajal said ka teised hoope. Nad andsid küll ka vastu, aga kaua sa palja käega ratsapiitsa vastu jõuad sõdida. Kõige rohkem kannatas Tõnisson. Oleks keegi teisel päeval tema turja, käsivarsi, reisi näinud, see oleks ehmatanud, nii sinised olid need.

 Põrgulik kontsert koolipoiste akna all, mispuhul kapellmeister Toots oma kulmu vastu puud puruks lõi ja teisel päeval köstri pealekäimisel isa käest peksa sai.

KarS § 121. Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti valu tekitava kehalise väärkohtlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Looma suhtes lubamatu teo toimepanemine

 Toots lõi õpetaja koera lombakuks ja lubas Ameerikasse lõvijahile minna.

Loomakaitseseaduse § 662. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

Kui tegemist on löömisega avalikus kohas või julmal viisil, rakendub KarS § 264. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest: avalikus kohas või julmal viisil – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Varavastane süütegu väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu

 Mida vahest võiks nimetada, oleks see, et Toots ühe oma kooliõe kleidi katki rebis, rahakoti ära vahetas, aknaruudu katki lõi ja koolitoa taha tule tegi.

KarS § 218. (1) Varavastase süüteo eest väheväärtusliku asja või väheolulise varalise õiguse vastu [--] – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine

 Toots sidus püstoli sauna akna alla kase külge kinni, pani pika nööri päästiku külge, tuli ise teiste juurde ja tõmbas siis. Käis pauk. Sauna aken lendas klirisedes puruks. Ja varsti tuli läbi katkise aknaruudu määratu suur rusikas nähtavale. Üks hääl karjus saunast: „Te kuradi hinged! Te tapate inimesi!“ See oli kirikumõisa rentnik.

KarS § 418. Tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest, välja arvatud laskemoona ebaolulises koguses ebaseaduslik käitlemine, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Seksuaalne ahistamine?

 Loll-Mart oli suur tugev mees nagu palk, rääkis alati kõiksugu masinatest ja kruvidest, ja kord olevat ta ikka päris tõesti üht kojuminevat koolitüdrukut taga hakanud ajama. See saanud ta eest küll ära põgeneda, aga jäänud hirmust haigeks.

Kui tegemist oli selgelt seksuaalse alatooniga rünnakuga, rakendub KarS § 1531. Teise inimese tahte vastase ja tema inimväärikust alandava eesmärgi või tagajärjega tema suhtes toime pandud kehalise seksuaalse iseloomuga tahtliku tegevuse eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele

 Lible pakkus pudelit Arnole ja käskis rüübata. Arno maitses. Viin oli hirmus viha. Kui ta kurgust alla läks, oli joojal tundmus, nagu oleks ta tuld neelanud. Siiski, et mitte näidata oma nõrkust, kannatas ta selle halva tunde välja ega sülitanudki. Kellamehele meeldis niisugune mehisus väga. Ta ei väsinud kiitmast teise tublidust.

KarS § 182. Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamise eest alkoholi tarvitamisele – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Solvamine

 Köster ütles pikkamisi ja selgelt: „Sind, Toots, on jumal oma vihas loonud, nuhtluseks inimestele nende pattude eest. Nii, nagu ta vilja­ikaldusi saadab, rahet ja vihmavalinguid laseb tulla, nii lõi ta sind kohutavaks näituseks maailma, kui kaugele inimeselaps võib langeda, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna.“

 Kui kirikumõisa noorhärrad kihelkonna poiste juurde said, ütles üks: „Näe, kus matsid hakkavad koju minema.“ See oli liig Tõnissonile, kellel nende kui sakslaste vastu juba isegi oli viha. Ta haaras kivi maast ja enne kui keegi seda mõtelda oleks jõudnud, virutas ta selle ütleja poole. [--] „Ma annan sulle peksa nagu koerale,“ sõnas saksa poiss.

Solvamise puhul saab nõuda kahjutasu tsiviilkorras.

Koolikiusamine

 Köster hakkas Arnot päris kiusama. Peaaegu iga päev küsis ta Arnolt: „Noh, Tali, kas täna ka napsi tegid?“ või: „Tali, kas kilk on peas?“, teinekord jälle: „No milla te Liblega proositama lähete?“ Ja seda tegi ta harilikult teiste juuresolekul või kui Arno teiste hulgas mängis. Võib arvata, et kui köster juba niiviisi lõõpis, et siis poisid sedasama järele hakkasid tegema. Mõned kallasid klaasi või tassi vett täis ja ütlesid Arnole: „Proosit, Tali!“ Iga niisugune ütlus oli Arnole väga valus kuulda.

Kui Paunvere kool oleks ühinenud programmiga Kiusamisvaba Kool (sinna kuulub 47 kooli), kutsutaks köster kooli juhtkonna juurde „tugevale“ jutuajamisele. Kui olukord hiljem ei parane, võib köster kinga saada.

Need olid vaid mõned näiteid. Lugege „Kevadet“ ja leiate rohkelt lisa!