Kaido, mille poole püüdleb meeskonnakoolitus?

Meeskonnakoolituse eesmärk on "mängida" läbi tegelikke olukordi ja teemasid, mis juhtuvad ka päriselus. Motivaator.ee meeskonnakoolitused pole sellised n-ö seikluslikud koolitused, kus tuleme kokku ja teeme pulli, vaid millel on sügavalt psühholoogiline taust. Soov on meeskonnas kitsaskohad välja raalida ja nendele siis koos lahendused leida. Inimestele meeldib tegelikult hästi toimivas meeskonnas töötada, mistõttu on õigesti teemasid avades kõik osalised huvitatud, et asjad korda saaksid.

Milliseid probleeme sellised koolitused lahendavad?

Ainult ühte – meeskonnatunde kadumise probleemi. Olukorda, kus igaüks ajab oma asja, ühise tulemuse eest vastutab ainult juht, koostööd ei tehta ja selle võimalusi ei otsita.

On siis meeskonnakoolitus võluvits, mis lahendab kõik kitsaskohad?

Meeskonnakoolitus saab luua vaid pinnase järgmisteks sammudeks. Ühe päevaga pole võõral inimesel võimalik tulla ja öelda, et kuulge, hakkame nüüd üheskoos teistmoodi käituma. Koolitusel saab näidata asju, anda tööriistad ja sisendi, aga uue tegutsemisviisi elluviimine saab toimuda ainult juhi eestvedamisel koos meeskonnaga. Kui laev on kreenis, on keegi selle eest vastutav. Kes? Loomulikult kapten. See on tema meeskond, vaid tema saab seal asjad korras ja toimivad hoida, et üheskoos tulemust teha. Kui meeskonnas on midagi viltu, siis kerkib küsimus, miks juht on lasknud sellel juhtuda. Koolitusel saamegi tõmmata asjad korra sirgeks, et meeskond muutuks ka päriselt meeskonnaks, kus inimesed töötavad ühise eesmärgi nimel, mitte ainult oma töö nimel ning on valmis ühise tulemuse eest ka vastutama.

Öeldakse, et tiimitunne tagab hea organisatsiooni tervise ja teeb kollektiivist meeskonna.

Jah, meeskonnatunne on kindlasti üheks organisatsiooni tervise hindamise komponendiks. Tegelikult peegeldab see laiemalt organisatsiooni sisekultuuri. Kui on üksmeel, usaldus ja avatus, on meeskonnas hea olla. Kui kollektiiv viitab grupile inimestele, kellel on lihtsalt sama tööandja, siis meeskond inimestele, kellel on sama eesmärk. Kollektiivist saabki grupi, kui kaasata iga liige, näidates nendele ühelt poolt meeskonnatundega kaasnevaid hüvesid, aga pannes teiselt poolt nad ka üheskoos vastutama selle eest, mis meeskonnas toimub. Et teha kollektiivist tiimi, peab juht ohjad enda kätte võtma ning oma meeskonnaga ühist kultuuri kujundama hakkama. Üheks kriitiliseks osaks selle juures on ka julgus probleemsetele isikutele vastanduda ning nendelt ühiste kokkulepete täitmist nõuda.