Mõelge oma vajadused ja võimalused läbi

Esimene samm positiivse laenuotsuse poole on jääda reaalsuse piiresse. Küsige laenusummat, mis vastab teie vajadustele ning arvestab ühtlasi teie sissetulekuid, seniseid finantskohustusi ja igakuiseid kulutusi. Kõik teie laenumaksed kokku ei tohi hõlmata üle 30–40% netosissetulekust. Arvestage ka võimalike ohtudega, nagu majandusseisu halvenemine ja baasintressimäära tõus, ning analüüsige, kas olete ka sel juhul suuteline laenu tasuma.

Valitud kinnisvara seisukord määrab palju

Äsja remonditud ja korras korter on tihtipeale palju kallim kui renoveerimist vajav elamispind. Kuid ostes eluaseme, mis nõuab remonti, peate arvestama lisakuludega. Säärast objekti soetades mõelge kindlasti läbi kogu projekt: kes teeb renoveerimistööd, kui kulukaks need kujunevad ja kust tuleb renoveerimiseks vajalik raha? Pank soovib saada ülevaadet kogu projektist. Mida põhjalikumalt on see läbi mõeldud, seda suurem on tõenäosus saada positiivne laenuotsus.

Te vajate omafinantseeringut või lisatagatist

Üldjuhul nõuab pank kinnisvara soetajalt omaosalust, mis peaks olema vähemalt 20%. Kui omaosalus puudub, võite selle asendada lisatagatisega. Enne laenu taotlemist mõelge järele, kas teil on olemas vajalik omafinantseering või sobilik lisatagatis, mis kuulub kas teile endale või lähisugulastele (ema, isa, laps). Muule kolmandale isikule kuuluvat lisatagatist pank kodulaenu andes üldjuhul ei aktsepteeri.

Kinnisvara dokumendid olgu korras

Pank kontrollib enne laenu andmist alati, kas ostetava ja tagatiseks pakutava kinnisvara dokumendid on nõuetekohased. Ostetav objekt peaks olema kantud ehitisregistrisse ja kinnistusraamatusse ning sellel peaks olema ehitusluba või ehitusteatis ja kehtiv kasutusluba või kasutusteatis. Kuna registrid on avalikud, saate kinnisvaraga seotud dokumentide korrasolekut juba enne panga poole pöördumist ise kontrollida.

Senine maksekäitumine peab olema hea

Maksekäitumise puhul räägivad laenutaotleja kahjuks sagedased võlad, seni võetud kohustuste täitmisega viivitamised ja ka hasartmänguharjumus. Kui teie maksekäitumises on olnud probleeme, siis ärge oodake, kuni pank selle ise avastab, vaid selgitage laenuandjale omal algatusel, miks niimoodi juhtus. Kui teil on kaastaotleja, siis arvestab pank ka tema maksekäitumist, sest kaastaotlejal tekib panga ees samasugune vastutus.

Olge aus

Pank on laenu andes teie koostööpartner. Mida rohkem infot pangal on, seda parem. Ärge varjake oma väljaminekuid, ülalpeetavate arvu ega kinnisvara seisukorda. Ausust hinnatakse teie kui koostööpartneri puhul kõrgelt, seega esitage pangale alati tõene info.

Kõikide nimetatud soovituste täitmine ei garanteeri positiivset otsust, küll aga annab pangale positiivse signaali teist kui usaldusväärsest partnerist.

Allikas: www.ehitusruudus.ee