Koolituste valik on lai ja huvilistele pakutakse mitmeid tasuta koolitusi. Töötukassa toetab oma koolitustel eeskätt neid inimesi, kellel ei ole erialast haridust, kes on üle 50-aastased, kelle eesti keele oskus vajab täiendamist ja kelle sissetulek on madalam. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata.

Osaleda saab erinevatel ametialastel koolitustel, täiendada arvutioskusi või õppida eesti keelt. Kolme aasta jooksul saab töötukassa toel investeerida oma oskustesse t. Täpsemat infot koolituskaardi sihtrühmade ja toetatavate koolituste kohta leiab töötukassa kodulehelt.

Koolituse saamise võimalused ja sobivad koolituserialad aitab välja selgitada töötukassa karjäärinõustaja. Esmalt lepitakse temaga kokku koolitusplaan ja seejärel võib sobivat koolitust otsima asuda. Päris kõik ei sobi: koolitus(ed) tuleb valida töötukassa koolituskaardi partnerite koolituste hulgast. Töötukassal on üle Eesti ligi 400 koolitajast partnerit, nimekiri on kodulehel olemas. Nende seas on nii kutsekoole, ülikoole kui ka täienduskoolitusi pakkuvaid eraettevõtteid. Koolituste pakkumisel on koolitajad enamasti paindlikud, korraldades neid töötavatele inimestele mõeldes ka õhtuti ja nädalavahetustel. Kui sobiv koolitus leitud, tuleb end sinna kirja panna ja koolitajale teada anda, et selle eest tasub töötukassa.

Koolitusi pakuvad ka teised

Kui õpihimuline töötaja ei kuulu töötukassa koolituskaardi sihtrühma või ei leia endale sobivat koolitust, leidub mitmeid teisigi võimalusi tasuta koolitustel osaleda.

Võimalused oma teadmisi ja oskusi tasuta täiendada on praegu väga mitmekesised. Aastani 2020, mil kestab praegune Euroopa Liidu struktuurivahendite periood, saab mitmetel koolitustel osaleda nii riigi kui ka Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite toel.

Kutseõppeasutused ja kutseõpet pakkuvad rakenduskõrgkoolid korraldavad erinevaid tasuta kursusi – sel aastal toimub enam kui 30 koolis kokku üle 500 tasuta kursuse. Näiteks on võimalik läbida erineval tasemel raamatupidamiskursusi, osaleda ehituse, aianduse, kokanduse jt valdkondade kursustel või õppida tööks vajalikke arvutioskusi. Pakutavate tasuta kursuste nimekiri on haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel ning info kursustele registreerimise kohta koolide kodulehtedel. Kursustele on oodatud eelkõige madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad.

Kuivõrd tegemist on aasta tagasi kirjutatud tekstiga, siis palun teil Innovega üle suhelda ja uurida, milliseid koolitusvõimalusi nende kaudu hetkel on pakkuda. Samuti võiksite ehk uurida Integratsiooni Sihtasutuselt nende pakutavate eesti keele koolituste osas.