Hirmul on suured silmad ja kuni puudub teadmine, elavad müüdid oma elu. Võib öelda, et aids ja HIV kinnistusid väga paljude teadvusse, kui aidsi suri rokkansambli Queen solist Freddie Mercury. Kogu maailmale jäi meelde, et ka maailma kõige kuulsamad ja võimsamad ei ole selle haiguse eest kaitstud. Praeguseks on HI-viiruse ravis ja kontrolli all hoidmises toimunud väga suuri murranguid paremuse suunas, aga teadlikkus palju muutunud ei ole.

Ühiskonna HIV-alasel harimatusel võib olla mitu põhjust. Üks on kindlasti müüt, et tegemist on millegi fataalsega ja sinna sattunutel pole enam tagasiteed. Nii see ei ole. HIV-positiivsed saavad korrektset ravirežiimi järgides elada täpselt samaväärset elu kui iga teine.

Teine on uskumine, et HIV on kellegi teise probleem. Niikaua kui ma ise narkootikume ei süsti, pole mul midagi karta. See paraku ei vasta enam tõele. Kui 90ndatel oli tõepoolest HIV justkui geograafilise asukoha ning kindla asotsiaalse ja enesehävitusliku elustiili tunnus, siis praeguseks on olukord pigem vastupidine – HI-viirus on liikunud kõikidesse Eesti maakondadesse.

Kahest esimesest tulenevalt valitseb põhjendamatu pelgus HIV-testi tegemise ees. Ainuüksi testi tegemine tundub olevat julgustükk, mida paljud lihtsalt ei julgegi ette võtta. Ometi on just siin üks võimalik lahendus. Kujutame ette, et sarnaselt teiste kampaaniatega teeksid inimesed ühe kuuga, näiteks jaanuaris, HIV-testi. Sellega toimuks tõenäoliselt läbimurre HIV-i leviku takistamises ja müüdid saaksid purustatud.

Õigupoolest ei ole testimise juures küsimus muus kui julguses. Julguses teada saada, kas oled HIV-positiivne või mitte. Kui oled HIV-positiivne, saad ravi ning vajadusel spetsialistide nõu ja üksikasjaliku juhendamise, kuidas nii füüsiliselt kui ka vaimselt selle viirusega edasi elada. Kui oled HIV-negatiivne, saad lahti oma hirmust. Võidab ühiskond ja võidavad kindlasti need, kes praegu HIV-diagnoosiga nii enese kui ka ühiskonna hirmude tõttu kannatavad. Kindlasti vähendab nakkusest teada saamine seda, et teadmatusest viirust edasi levitatakse. Nii nagu on loodetavasti jäädavalt kontrolli alla saadud see, et meil ei sünni enam HIV-positiivseid lapsi, võiks ka täiskasvanute seas HIV-i levikule piiri ette panna.

Sihtasutus KOOS HIV VASTU on kokku kutsutud eesmärgiga olla partneriks ja abistajaks HIV-positiivsetele inimestele.

Info: julge.ee