Peaministri 27. aprilli 2020. a korralduse nr 70 „Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine“ muutmine

USA kirjastus Hachette loobus möödunud nädalal Woody Alleni elulooraamatu "Apropos of Nothing" avaldamisest, saksa kirjastus Rowohlt plaanib aga raamatu siiski 7. aprillil avaldada.

Areeni toimetus

Nädalatagune EKRE meeleavaldus Toompeal ei jõudnud õieti veel läbigi saada, kui Hitleri argument jälle letti löödi. Midagi on Eestis läinud tõesti valesti, aga natsismi ohtu siin endiselt pole.

Mikk Salu

Ekspress vaatas üle 95oktaanilise bensiini pakkumise pealinna 80 tanklas. 47 tanklas küsiti kümnendiksendi pealt sama hinda. Madalaima ja kõrgeima liitrihinna vahe oli 6,5 senti

Eesti Ekspressi kütuseekspeditsioon