RUUMI JÄTKUB KÕIGILE! Viimsi vallavalitsuse järjekorraruum enne pidulikku avamist. Foto: Shutterstock

Kuna sama mure on ka naabervaldades ja Tallinn hoiab tasuta surnuaiateenust vaid linnakodanike tarbeks, otsustas Viimsi vallavanem Laine Randjärve sõnul sisse viia surnuaiajärjekorra.

„Viimsilaste kiire kasv on pannud kasvava koorma valla surnuaiainfrastruktuurile. Vallaelanikele kvaliteetse surmakogemuse tagamiseks on vallavalitsus otsustanud sisse viia surnuaiajärjekorra.

Kõik surmahuvilised pannakse surnuaiakoha järjekorda. Kui inimese surnuaiakoht vabaneb, on inimesel ärasuremiseks aasta. Kui aasta jooksul inimene surnuaiakohta ära ei kasuta, läheb koht järjekorras järgmisele inimesele,“ rääkis Randjärv.

Ta lisas, et surnuaiajärjekorda saamiseks tuleb olla rahvastikuregistris Viimsi elanikuks kirja pandud.

„Kuritarvituste vältimiseks võetakse järjekorda vähemalt kaks aastat Viimsi hingekirjas olnud inimesi. Soovitame suremist pikalt ette planeerida, vastasel juhul võib ette tulla ootamatusi ja võib juhtuda, et inimene maetakse hoopis registrijärgsesse elukohta ja üldsegi mitte Viimsisse,“ hoiatas vallavanem.