Esmaspäev, 19. august 1991

Kell viis hommikul teatas raadio riigipöördest Nõukogude Liidus ja erakorralise seisukorra kehtestamisest. President Mihhail Gorbatšovi saatus oli teadmata. Keskpäevast hakkas Eestis tulema ärevaid teateid sõjaväekolonnide, tankide ja soomukite liikumisest.

Välisminister Lennart Meri viibis parajasti Soomes. Aga side Helsingi ja Tallinna vahel toimis. Meri võttis kolleegidega ühendust ja käskis jätta ministeeriumi võimalikult vähe inimesi.

„Keda oli vaja, need pidid olema. Keda hetkel vaja ei olnud, need ei tohtinud olla,“ ütleb tollane välisministeeriumi kantsler Viljar Meister.

« Avalehele