Nigul Saar: "Mu põhiline etteheide Torgerile on, et ta oleks võinud relva soetamata jätta."

Kuidas iseloomustate Partsi kui kohtunikku?

Seda poolt ma ei puudutaks. Tema isik ei puutu praegu asjasse. Ma teostan kaitsja funktsiooni. 

Ja ikkagi?

Ma ei saa ega tohi ega taha anda praegu hinnanguid. Ma võin anda  hinnanguid kohtumaja kohvikus teisele kohtunikule ja rääkida, et kolmanda kohtuniku saapapaelad olid lahti.

Kumba te parema meelega kaitseks - Torgerit või Partsi?

(naer)

Ma pakun, et Partsi.

Ma teeks eelistuse pärast ärakuulamist. Praegu olen kuulanud ühte ja vaatamata sellele ei tohi kaitsest taganeda.

Kes teid Torgerit kaitsma palus?

Torgeri isa. Ta oli põrganud mitmetele äraütlemistele, aga ma võtsin asja vastu, sest ma näen siin õnnetusjuhtumit.

Nii et õnnetus ja ei midagi huvitavamat?

Just nimelt. See on õnnetus. Ma lähtun tõesti sellest.

Millised on  reeglid, mis reguleerivad kohtuniku käitumist, kui ta oma talaari seljast ära võtab?

Mis ma hakkan siin praegu leiutama! Mis loosung see võiks olla? “Ole ja jää?!!”

See on iga isiku sisetunde küsimus. Kui keevitaja läheb töölt koju, kas ta jääb siis keevitajaks või ei jää? Näeb kraavis rauakolakat, kas hakkab seda keevitama väljaspool tööaega? See on keevitaja sisetunde küsimus. Või ministri või ükskõik kelle teise.

Mäletate mõnda kohtunikku, kes on oma eraelu tõttu ametisse sobimatuks tunnistatud?

Eraellu puutub ka armastus söögi ja joogi vastu. Ma usun, et selliseid kohtunikke on olnud.

Kui tihti juhtub Eestis, et kohtunikku hirmutatakse ja ta võtab endale turvamehe?

Kohtuniku mõjutamine on samuti sisetunde küsimus. Üht mõjutatakse ja ta ei saa arugi, et mõjutati. Teist mõjutatakse, ta hakkab lahinal nutma, räägib sellest tervele ilmale. Ma võin ka öelda: kui see lugu nüüd ilmub, siis ma teen kirjutajaga seda ja teist. Ja see on kirjutaja asi, kuidas ta sellele reageerib.

Miks on nii paljud kohtunikud naised?

Ma ei tea. Ilmselt neile meeldib see amet.

Kas arvamus, et Pikaro ehitas läbi Torgeri süsteemi selleks, et Partsil käsi peal hoida, kuulub paranoiade valda?

Tundub küll. Miski ei viita sellele praegu.

Kuidas on Torger Pikaroga seotud?

Mulle ta ütleb, et ei ole üldse seotud.

Aga Parts ju rääkis, kuidas Pikaro talle neli turvameest üles rivistas ja tema sealt ühe välja valis.

Selle asjaga on nii. Sa tahad oma vanale autole esitiiba. Ma siis räägin selle peale, et mul on üks mees, kes teab, kellel vist on. See räägib, et tal endal ei ole, aga tal on üks mees, kes… Need asjad ei ole nii, et keegi kohe kellegi juures töötab või kellelegi allub.

Miks Torgerit nii kaua kinni peetakse?

Ma just praegu lähen arestimajja ja me arutame seda asja

Kuidas teie oleksite Torgeri asemel käitunud, et asjast nii palju tüli poleks tulnud?

Torger oleks võinud jätta endale relva soetamata. Ülejäänu on kõik kokkusattumus.

Kuidas ajakirjanduses avaldatut hinnata?

Väga palju on fantaasiat. Tubli poole jagu kindlasti niisama tantsu ja tralli.

Väljavaated? Ma ennustan, et Torger saab tingimisi ja Parts töötab edasi.

Mina ei hakka ennustama. See võib ju kellegi lootusi petta.

Andres Vutt: See on pretsedenditu, kuidas ajakirjandus on Merle Partsi tümitama asunud.

Kuidas hindate Merle Partsi kui kohtunikku?

Ei kommenteeri.

Kõlab kuidagi järsult.

Asi on selles, et ma ei ole ühtki asja temaga istunud. Ei tea. Kogemus puudub.

Kuidas teie teda esindama sattusite?

Ta ise palus.

Missugused etteheited on teil Eero Torgerile?

Etteheiteid Eero Torgerile meil ei ole. Meie esindame Merle Partsi, kellega on juhtunud õnnetus. 

Kuidas peaks kohtunik käituma väljaspool tööaega?

(Hr Vutt palub küsimust korrata. Kordan.)

On olemas kohtuniku eetikanormistik. Sealt peab vaatama. Minu teada pole seal midagi, mille vastu Merle Parts eksinud oleks.

Kas kohtuniku mõjutamine tänapäeva Eestis on tavaline?

Oot-oot-oot, kust te võtate, et Merle Partsi mõjutatud on?

(Merle Parts on ise rääkinud, kuidas keegi talle karguga tahtis äiata ja kuidas hoop viis sentimeetrit näost mööda läks, aga ma ei hakka härra Vutti praegu selle infoga koormama.)

Räägime üldiselt – kas Eestis mõjutatakse tihti kohtunikke?

Jah. Aga et teie küsimuse seos Merle Partsiga on ilmne, saan ma vastata kaht moodi. Esiteks – kust te võtate, et Marle Partsi on püütud mõjutada või ära osta?

Teiseks – mina ei ole kohtunik. Mind ei ole püütud ähvardada ega ära osta. Ja ma pole ise kedagi ära ostnud.

Miks on Eestis nii palju naiskohtunikke?

See küsimus on seksistlik. Praegusel sajandil võib igaüks töötada, kus tahab.

Mis te arvate väitest, et Koit Pikaro püüdis Eero Torgeri kaudu Merle Partsil kuidagi silma peal hoida?

Ma arvan, et see on fantaasia.

Miks Torger nii kauaks vahi alla jäeti? Kas kardetakse, et ta jookseb minema või haavab juhuslikult veel kedagi? Või räägib liiga palju?

See on menetluse küsimus ja oleneb kohtunikust.

Kas teie esindatav on käitunud õigesti või on teinud mingeid vigu?

(Naer, mis ei näi lõppevat.) 

Ma kirjutan selle koha peale, et advokaat Vutt naerab ja see naer ei lõpegi ära.

(Naer lõpeb.)

Meie asi ei ole Merle Partsi vigu otsida. Meie asi on teda kaitsta.

Merle Parts räägib meiega telefonis väga imelikult. Mis te arvate, kas tema kõnesid kuulatakse pealt?

Mina teda pealt ei kuula. Ja ta pole mulle rääkinud, et tal selliseid probleeme oleks.

Kuidas hindate ajakirjanduse rolli selle sündmuse kajastamisel?

Ajakirjanikud on lasknud end mõjutada müütidest, nad on levitanud kuulujutte ja fantaasiat. Ajakirjandus on asunud inimest, kes on saanud kannatada, hoopis ründama.

See on pretsedenditu, et kannatanut niimoodi tümitatakse. Igaüks meist võib sattuda sellisesse situatsiooni, kuhu sattus Merle Parts.