Ekspress leidis Tartust Ajalooarhiivist Edgar Savisaare vanemate kadunuks peetud kohtutoimiku, kust selgub nende vangipaneku lugu. Pärast 1949. aasta märtsiküüditamist kirjutas Tartumaal Vastse-Kuuste asunduses elanud Elmar Savisaar paljude naabrite kombel avalduse kolhoosi astumiseks. Peagi mõtles Elmar ringi ja soovis kolhoosist lahkuda, et jätkata eramajapidajana. Samuti keeldus ta loovutamast kolhoosile oma lehmi ja sigu ning mahamüüdud väärt hobust. Vastse-Kuuste Töösangari kolhoosi esimees Meeta Krasnova saabus seepeale koos erirühmaga Savisaarte koju. Elmar ei lasknud oma lehmi ära viia. Tema abikaasa Marie Savisaar lõi kolhoosiesimeest rusikatega ning sõimas naist röövijaks. Erirühm oli sunnitud tühjade kätega lahkuma. Krasnova pealekaebuse alusel anti Elmar ja Marie kohtu alla. Neid süüdistati kolhoosi vara riisumises, maksustatava vara varjamises ja ühiskondlikele aktivistidele kallale tungimises. Sügisel 1949 karistas Võnnu rahvakohus Elmarit 15 ja Mariet 5 aastase vanglakaristusega. 1952. aastal mõistis NSV Liidu Ülemkohus Elmari kolhoosi vara riisumises õigeks ning vähendas aktivistide ründamise eest määratud karistust 2,5 aastani. Kuna Savisaared olid selleks ajaks juba nii kaua vangis olnud, käskis Moskva kohus nad viivitamatult vabastada. Marie viibimise ajal Harku vangilaagris sündis tal 31. mail 1950 poeg Edgar, tänane Tallinna linnapea.
« Avalehele 178 Kommentaari