Soome ajalehes Helsingin Sanomat avaldatud vangide arvu pingereas seisab Eesti hirmuäratavalt kõrgel teisel kohal - Leedu ees ja Läti taga. Kuigi kuritegevust on kandidaatmaades rohkem kui Euroopa Liidu liikmesriikides, ei näita see tabel siiski, nagu oleks Eesti Poolast poole ja Soomest kuus korda hullem paik.

Justiitsminister Märt Raski sõnul näitavad need andmed hoopis meie karistuspoliitikat. "See näitab, kui palju mõistetakse inimesi vangi ja kui pikaks ajaks seda tehakse," ütles Rask. "Näiteks Sloveenias ei pruugi vangi mõistetuid olla üldse vähem kui Eestis, aga karistusaeg on palju lühem." Eesti keskmine vanglakaristuse pikkus on neli aastat.

Samuti kasutatakse Euroopa liidu riikides rohkem alternatiivseid karistusi nagu trahvid, tingimisi ja üldkasulik töö. Eestis on viimane karistusliik küll alates 1. septembrist seadusesse sisse kirjutatud, kuid kasutatud on seda väga vähe.

"Vangide kõrge arv näitab ka seda, et kuritegevus on meil kontrolli all," sõnas Rask. "Meie ühiskonnas on vanglakaristus juba ajalooliselt väga levinud ja avaliku arvamuse poolt soositud karistusviis." Kuigi see on kallis karistusviis, ei soosi ühiskond Raski sõnul praegu karistuste leevendamist, mistõttu need muutuvad lähitulevikus ilmselt hoopis karmimaks.

Ka eelmise vabariigi ajal paistis Eesti maailmas silma vangiderohkusega. Sotsioloog Andrus Saar näeb siinses rohkes kuritegevuses oma osa ka üleminekuriikidele omasel anoomial - olukorral, kus traditsioonilised standardid ja normid on kadunud ja uusi pole veel tekkinud. "Eesti ühiskonnas on normiks saanud raha. Selle teenimine traditsiooniliste vahenditega on aga keerukas, seetõttu tekib soov saavutada seda teiste vahenditega - olgu need kas või ebaseaduslikud."

Vanglakaristuste karmuseks annab põhjust usalduse puudus. "Kuna usaldust teiste inimeste suhtes on vähe, lahendatakse neid küsimusi järsemalt."

Saare sõnul erineb Eesti Leedust ja Poolast siinse usulise tausta poolest - katoliiklus on tugev kontrolltegur.

Vange 100 000 elaniku kohta, 2001

Läti

355

Eesti

330

Leedu

240

Rumeenia

225

Tšehhi

210

Poola

185

Ungari

155

Slovakkia

135

Portugal

130

Suurbritannia

125

Hispaania

115

Bulgaaria

115

Saksamaa

95

Itaalia

95

Luksemburg

90

Austria

86

Holland

85

Belgia

85

Prantsusmaa

80

Kreeka

80

Iirimaa

80

Rootsi

65

Taani

60

Sloveenia

55

Soome

50

Allikas: Suurbritannia siseministeerium