Tiina Intelmann (Rauno Volmar)

Nõukogude ajal Leningradi ülikoolis itaalia keelt ja kirjandust õppinud, kuid taasiseseisvunud Eestis juba aastaid diplomaaditööd teinud Intelmann hakkab assamblee presidendina jälgima, et Rooma statuudiga liitunud riigid täidaksid neile pandud kohustusi. Samuti on Intelmanni ülesanne tagada, et tagaotsitavad kurjategijad kohtu ette jõuaksid. Need on peamiselt tsiviilelanike suhtes inimsusevastaseid kuritegusid korda saatnud endised Aafrika sõjardid ja riigijuhid, kelle üle nende endi kodumaal pole võimalik kohut mõista.