erakogu

Värske president saatis eile rohkem kui tuhandele eEesti kodanikule kirja, milles tänas neid usalduse eest.
"Valitsusel on hetkel töös mitu erinevat projekti ja seega leian, et parim viis on jätkata suuremal määral eelmise valitsusega," märkis president Tulnukas.

Presidendi ülesannetana loetles ta järgmisi tegevusi: juhtida valitsuse tööd, esindada riiki nii tippkohtumistel välisesindajatega kui ka riigisisestel tippkohtumistel, teavitada lihtrahvast ja Riigikogu valitsuses toimuvast, juhtida valitsuse istungeid, aru anda oma tööst.

Asepresident, kelleks valiti Michael Holden, juhib valitsust, kui president puudub üle 18 tunni, jälgib, et ministeeriumid esitaks oma aruanded õigeaegselt ja töötab koos teiste valitsuse liikmetega välja riigi strateegilisi arengusuundi.

Reaalsust matkivas virtuaalkeskkonnas on viimasel ajal toimunud hoogsad "poliitilised" sündmused. eLäti ründas eSoomet, kuid selleks, et seda teha, vallutas ligipääsuks eelmise presidendi S33valdi nõusoleva otsusega ajutiselt ka tüki eEestist. President S33vald ütles siis, et tegemist oli Eesti kokkumänguga oma sõbraliku naabri Lätiga, kes on verine Soome peale. Paljud süüdistasid seejärel presidenti, et ta ei informeerinud toimunust rahvast õigeaegselt ning tegi otsuse teiste nõusolekuta. 

Praegusel hetkel on eLäti jälle eEestit rünnanud ja käib sõda. Tegu pole siiski agressiivse rünnaku, vaid treeningsõjaga, mis aitab saada kogemust, ja tõsta sõjalist tugevust ja heaolu (wellnessi).

eEesti elu eRepublikus saab lähemalt uurida aadressilt www.e-eesti.eu

Presidendikandidaat Tulnuka valimislubadused:

*Saades presidendiks, astun erakonnast välja, kuni ametiaja peatumiseni.
Neutraalsus peab olema presidendi üks põhiomadusi. Ei tohi laskuda kunagi teiste süüdistamiseni ega ühe või teise erakonna eelistamisele. Muidugi peab president tegema koostööd.

*Saades presidendiks, kavatsen ka järgmine kord kandideerida, et tagada parem riigi 
juhtimine.
Üks kuu ei ole piisav, et asjad saaks korralikult toimida.

*Saades presidendiks, kavatse võidelda vaenlastega.
Jah e-Eestil on vaenlasi! Need on meis enestes. Eesti hea käekäigu vaenlane on vihkamine, teiste asjatu mahategemine, kadedus ja enesekesksus. Need vaenlased aga on võidetavad.

*Saades presidendiks, kavatsen jätkata kindlasti valitsuskabinetiga, kus on: President,Välisminister, Rahandusminister, Kaitseminister, Sotsiaalminister.
Eesti vajab nii sõjalist, kui ka sotsiaalset poolt.
Kavas on rahandusministeeriumi alla luua osakond, mis hakkab ettevõtjaid nõustama. Eesti ei saa lubada endale asjatute ressursside raiskamist

Mängu riiklikud eesmärgid.
Kuna tegemist on uue süsteemiga, siis võime ainult aimata, mis sealt tuleb.
Aga siiski tahaks teha järgnevad asjad ära:
Majandus: majanduse kogutoodang (GDP) peab tõusma 11%
Kuna rohkem ja rohkem kodanikke eEestis saavad enda firmad kõrgemale tasemele, siis on see täiesti saavutatav.

Ühiskond: Meie elanike arv peab tõusma 3%
Tuleb tagasi eEestisse tuua välismaal töötavad kodanikud, samuti peab hakkama regulaarselt värbama uusi mängijaid. Jah baby-boom on küll tore sõna, aga seda ei saa president ainuisikuliselt teha, seda peavad tegema kõik mängijad koos ja üksmeeles.

Sõjavägi: Meie alad peavad jääma puutumata.

Toetades üht või teist liitu ei tohi meie territoorium olla anastatav. Samas, kui liitlased peaksid abi küsima, siis selle mandaadi peab presidendile andma riigikogu. Kuidas seda teha? Usun, et riigikogu saab seda ka arutada 1-2 tunniga õhtusel ajal ja nii on meie riigi vastus objektiivsem.