Täna sai Tallinna Halduskohtus alguse kohtuvaidlus, mille algatajaks oli Eesti esinudistiks peetav Olev Meremaa.

Meremaa esitas kaebuse Pirita linnaosa vanema Tiit Teriku peale, milles palus tühistada Pirita linnaosa vanema käesoleva aasta 29. aprilli korralduse, millega määrati 15. maist 2008 kuni 15. septembrini 2008 Pirita supelranna Merivälja poolsest lõpust 30 meetri laiune alasti viibimise piirkond. Ühtlasi tahab Meremaa kohtu kaudu sundida Terikut eraldama nudistidele ja teistele alastikultuurlastele omaette rannaosa, kus oleks tagatud riides inimestega samaväärne puhkus.

Pirita linnaosa vanem Tiit Terik sõnas, et täna toimunud kohtuistung kulges peaasjalikult punastades ning päädis sellega, et Meremaa oli ennast nõus juba kohtu ees alasti võtma, tõestamaks, et tegu on nudistiga. "Rääkimata sellest, et härra Meremaa võrdles mind Leniniga," lausus Pirita linnaosa vanem.

Teriku sõnul seadis Meremaa muuhulgas kahtluse alla Tallinna avaliku korra eeskirja vastavuse Eesti Vabariigi Põhiseadusele.

"Mida Meremaa põhimõtteliselt soovib, on see, et mingile osale Pirita rannast enam riides inimesed üldse ei pääsekski, see aga ei ole küll mingil juhul mõeldav. Tegu on ju avaliku rannaga," lausus Terik. "Meremaa sõnul käivad riides inimesed neid seal mitte kõige siivsamate mõtetega piidlemas."

Meremaa tunnistas kohtus, et esindab eelkõige iseennast, mitte nudistide üldsust, kuid kaebuse esitajana võitleb ka teiste nudistide õiguste eest.

Pirita linnaosa vanema sõnul on kolmele Tallinna linnaosale jäetud võimalus määrata vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele alastiviibimise ala ning Pirita on tegelikult ainus, kes on nudistidele vastu tulnud ning seda võimalust rakendanud ja määratlenud ka selgelt piiritletava ala Pirita rannas.

"Mis puudutab riides inimeste liikumispiiranguid võimalikul määrataval rannaalal, siis kallasrada peab olema nagunii avatud ja liikumiskeeldusid panna ei saa. Oleme pannud informeerivad viidad, mis peakski välistama nende inimeste sattumise sinna, kes sinna tegelikult minna ei soovi," sõnas Terik ning lisas, et ta ei soovi nudiste käest seda ala ära võtta, vaid lihtsalt määrata neile koha, kus nad saaksid alastikultuuri viljeleda.

Pirita linnaosa vanem palus kohtul jätta kaebus rahuldamata. Kohus teeb oma otsuse avalikult teatavaks 11. detsembril.