Eesti märgi mainekujundusrühma poolt tellitud uuring näitas, et 8 miljonit krooni maksma läinud “Welcome to Estonia” ei ole laias maailmas kuigi heas kirjas. Mitmes välisriigis tuhandete inimeste küsitlemisel selgus, et seda peetakse mittemidagiütlevaks, ebakvaliteetseks või täiesti nilbelt innovaatiliseks.


“Nüüd me siis teame, et Eesti märk ei ole seni oma olemasolu õigustanud,” selgitas mainekujundusrühma juhataja Aet Trakmann. “Püüame edaspidi paremaid tulemusi saavutada.”


Trakmanni sõnul on sarnaseid uuringuid kavas edaspidi ellu viia regulaarselt igal aastal kogu maailmas.


Esimese rahvusvahelise Eesti märgi maineuuringu maksumus oli 9 miljonit krooni.