Welcome to Estonia

Indeksi järgi, mis kirjeldab demokraatia ja turumajanduse arengut alates 2007. aasta kevadest, oli Eesti kolmas, jäädes alla vaid Tšehhile ning Sloveeniale. Samas 2006. aastal platseerus Eesti sama näitaja järgi maailmas teisel kohale.

Ajavahemikus 2005-2007 valitsuse kvaliteeti hindava indeksi järgi oli Eesti teisel kohal, tagapool ainult Tšiilist. Sotsiaalmajanduslik arengu poolest on Eesti kaheksas, edestades Lätit ja Leedut, kuid jäädes alla näideks Tšehhile, Sloveeniale, Poolale ja Slovakkiale.

Kuigi uurimusse kaasati 125 riiki, mille rahvaarv pidi olema rohkem kui kaks miljonit, vaadeldi Eestit, Montenegrot,  Bahreini, Botsvaanat ja Mauriitiust erijuhtudena. Põhitingimuseks oli, et käsitletavad riigid ei tohtinud olla saavutanud täielikult stabiilset turumajanduslikku demokraatiat vaatlusperioodi alguseks.

Loe pikemalt Bertelsmanni indeksist siit