Tallinna Pedagoogikaülikooli professor Raimo Pullatile sai mai lõpus osaks harvaesinev au kätelda Tema Pühaduse Rooma paavstiga.

Johannes Paulus II võttis eestlase oma residentsis ametlikult vastu 23. mail koos rahvusvahelise ülikoolidevahelise keskuse -  (International Interuniversity Centre for the Mediterranean, Central-Eastern Europe and Eurasia (the area of Ruthenia and of the Ottoman Empire) nelja juhatuse liikmega.

Pullat kinkis poolakast kirikupeale oma mullu Krakowis ilmunud poolakeelse monograafia “Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki esto?sko-polskie w okresie mi?dzywojennym”. Eesti keeli on teadustöö nimi "Versailles'st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasõja vahel."