Nikolajev mõisteti 1999. aastal süüdi nelja inimese mõrvas. Süüdimõistev otsus rajanes peamiselt mehe enda "puhtsüdamlikul ülestunnistusel", kus mees võttis omaks, et tulistas nelja inimest summutiga püstolist, olles meeltesegaduses. Kuigi ekspert leidis, et tulistatud oli hoopis summutita relvast ning Nikolajev kinnitas kohtus, et ülestunnistus pressiti temalt välja, kohus teda ei uskunud. Otsuses seisab: "Nikolajevi väide, et püstol oli summutiga, on seega vale. See võis olla seotud uurijate arvamusega, et püstol oli summutiga." Küsimused, kuidas saab puhtsüdamlikku ülestunnistust mõjutada uurijate arvamus ning millist osa ülestunnistusest uurijate arvamus veel mõjutada võis, jäid vastuseta.

Tulenevalt põhimõttest, et kahtlused tuleb tõlgendada süüdistatava kasuks, palus prokurör toona Nikolajevi õigeks mõista, kuid kohus mõistis ta siiski süüdi.

*Uute asjaolude ilmsikstulekul jõustunud kohtuotsuse või -määruse uuesti läbivaatamine