Endel Lippmaa Foto: Tiit Blaat

Näiteks, tehti ettepanek viia Interneti SA Saaremaale. Kui seda teha, siis kui häid IT-inimesi kohapealt leiaks? See, et tähtsamad ministeeriumid ja ametid on pealinnas, on normaalne, sest meil on väike riik! Ei maksa unustada, et kahe linna vahel on vahemaa palju väikesem kui linna ja maa vahel. See reegel kehtib nii Eestis kui maailma mõõtmes. Võtke näiteks üks Euroopa edukamaid riike Austria, mis sisuliselt ongi Viini linn ja selle lähiümbrus.

Tunnistagem, et meil ongi vähe neid, kes tahavad linnadest kaugel elada, ja sellega tuleb leppida. Kas need, kellele see ei meeldi, tahavad tagasi nõukogudeaegset sunnismaisust, suunamisi ja tahavad inimestelt võtta liikumisõiguse? Mina olen vabameelne inimene ja igaühel peab olema vabadus elada ning ennast teostada seal, kus ta tahab.

Rahvapõud maal – sellega tuleb leppida.

Aga mida me siis tahame? Tänapäeva põllumajandustehnikaga on vaja vaid 5% elanikkonnast, et toita 95% elanikkonnast. Seega, mida maal siis teha?