Aastatel 2004 mai - 2006 juuni teenis Dim Lucky maksukuritegudele kaasaaitamise tulemusena 3 682 630 krooni. Maksu ja Tolliameti Uurimisosakonna poolt läbiviidud menetluses selgus, et selle varaga asus ta tegema toiminguid, mille eesmärk oli varjata selle vara päritolu ja tegelikku omanikku ehk siis tegeles rahapesuga.

Dim Lucky kriminaalasi oli osa suuremast maksupettusskeemist, mille raames on juba süüdi mõistetud mitmed äriühingud või nendega seotud isikud (AS Aalang Met, OÜ Kapristar, AS Zubr ja AS Panbal nõukogu liige V.Kleiner.

Nimetatud pettusskeemiga oli seotud ka AS Lukoil, kuid kuna tema poolt tekitatud maksuvõlg oli väike ning firma hüvitas vabatahtlikult tekkinud maksuvõla, siis lõpetati ettevõtte suhtes kriminaalasi oportuniteediga.

Maksupettusskeemis süüdi mõistetud isikute poolt jäeti tasumata riigile kokku 15,4 miljonit krooni. Maksuamet on antud pettuses tuvastanud veel rohkemgi osalisi, kuid MTA pressiesindaja Liis Plakki sõnul on sellekohased menetlused veel pooleli ning täpsemat infot anda ei ole võimalik.

Küll on Ekspressi kõrvu jõudnud jutt, et "Õnneliku Dimi" teeneid kasutasid maksupettuste vormistamisel ka tippärimehed.

Kokku kasutati antud maksupettusskeemis kaheksat varifirmat - kolme firma kontodel liikusid reaalsed rahad ja nende nimel väljastati fiktiivseid arveid reaalselt tegutsevatele ettevõetetele. Ülejäänud viie varifirma nimelt koostati fiktiivsed soetusarved kolme esimese riiulifirma raamatupidamisse.

Kohtumenetluse käigus konfiskeeriti 22 pangakontolt kokku 1,46 miljonit krooni ning 30 448 eurot. Samuti konfiskeeriti isikute elukohtade läbiotsimisel leitud sularaha, mida oli üle ühe miljoni krooni.

Kokku konfiskeeriti nimetatud kriminaalasja raames rahapesu objektina ca 2,95 miljonit krooni.

Kriminaalasja menetles Maksu- ja Tolliamet ja uurimist juhtis Põhja Ringkonnaprokuratuur.

2007. aastal kirjutas Ekspress, kuidas peaminister Andrus Ansipi partei valimiskampaanias kasutati näpuotsaga musta raha, mille annetajaks oli ei keegi muu kui Dim Lucky. Reformierakonna valimiskulude aruande järgi annetas Lucky 10. aprillil 2006 parteile 846 krooni. Lucky oli ka aastast 2002. alates Reformierakonna liige, kasutades toona veel nime Dmitri Teslenko. “Õnneliku Dimi” tõi Reformierakonda Aleksandr Apolinsky, kellest oravad üritasid ebaõnnestunult kasvatada oma venelaspoliitikut. Kiviõli volikogu aseesimehena üritas noormees tõsta oma palka koolidele mõeldud raha arvel. Nüüdseks on mõlemad mehed erakonnast välja heidetud.