vapp

„Mitte kunagi varem ei ole Eestis siseinfo kuritarvitamise asi kohtusse jõudnud. Pretsedendi aluseks on vaieldamatult finantsinspektsiooni ja prokuratuuri tõhus ja sujuv koostöö kogu kriminaalmenetluse kestel. Kahjuks on osutunud müüdiks tõdemus, et meie väärtpaberiturgu selle väiksuse tõttu ei kuritarvitata," kommenteeris Finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler.

24. augustil 2009 avalikustas TeliaSonera NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu teate ülevõtmispakkumise tegemise kavatsusest kõigile AS Eesti Telekom aktsionäridele ostuhinnaga 93 EEK aktsia ja Vilniuse börsi infosüsteemi kaudu teate kõigile TEO LT (endine Leedu Telekom) aktsionäridele ostuhinnaga 1,83 LTL aktsia. Enne TeliaSonera teadete avalikustamist oli Eesti Telekomi aktsia turuhind 75 EEK ning TEO LT aktsia turuhind 1,4 LTL. TeliaSonera teadete avalikustamise järel tõusis aktsiate hind turul vastavalt 23% ja 30%.

Finantsanalüütik Dmitril oli oma töö tõttu informatsioon Eesti Telekomi ja TEO LT aktsiate ülevõtmispakkumise hinna kohta teada enne selle info avalikustamist. Dmitri ostis tuttava arvele nii TEO LT aktsiaid kui ostuoptsioone ning AS Eesti Telekom aktsia ostuoptsioone ajal, mil ülevõtmispakkumise hind ei olnud veel avalikustatud.

Septembris 2009 esitas Finantsinspektsioon oma menetlustoimingute tulemusel Põhja Ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate taotlusega alustada kriminaalmenetlust siseteabe väärkasutamise kuriteo asjas. Põhja Ringkonnaprokuratuur esitas kohtusse kokkuleppemenetluse Dmitri süüasja siseteabe väärkasutamise tunnustel 5. novembril 2009.

Finantsinspektsioon, politsei ja prokuratuur uuendasid koostöökokkulepet 28. septembril 2009. Finantsinspektsioon on ka edaspidi valmis toetama oma oskusteabega prokuratuuri poolt läbiviidavaid kriminaalmenetlusi, kuivõrd finantsjärelevalve ise kriminaalmenetlust seaduse kohaselt läbi ei vii.

SEB Enskilda lõpetas töösuhte töötajaga siseteabe väärkasutamise tõttu

AS SEB Enskilda kinnitab, et ettevõtte endine töötaja Dmitri Vassiljev on avaldanud kolmandatele isikutele konfidentsiaalset teavet seoses Eesti Telekomi ja TEO LT avalike ülevõtmispakkumistega, kes antud teabe põhjal on väidetavalt teinud tehinguid Eesti Telekomi ja TEO LT aktsiate ning aktsiaoptsioonidega. Kohe peale nimetatud juhtumi tuvastamist viis SEB Enskilda läbi sisejuurdluse ning lõpetas töösuhte nimetatud isikuga.

Dmitri Vassiljev töötas SEB Enskilda ettevõtte rahanduse osakonna analüütikuna alates 2008. aastast. Enne SEB Enskildaga liitumist oli ta töötanud ka varem ettevõtte rahanduse ja investeerimispanganduse valdkonnas.

"SEB Enskildas kehtivad ranged sisekorra- ja protseduurireeglid, mis sätestavad tööga kaasnevaid kohustusi ning standardeid. SEB Enskilda suhtub igasse reeglite rikkumisse väga tõsiselt ning sellise rikkumise puhul lõpetatakse töösuhe töötajaga koheselt," märkis SEB Enskilda juhatuse liige Henrik Igasta.

SEB Enskilda esialgne analüüs näitas, et teabe võimaliku väärkasutamise tõttu ei ole ülevõtmispakkumise tegija ega Eesti Telekomi ja TEO LT aktsionärid varalist kahju kannatanud.

„Tegemist on esimese juhtumiga SEB Enskilda 27-aastases ajaloos, kus töötaja väärkasutab konfidentsiaalset infot. Peame oma konfidentsiaalsuskohustust äärmiselt oluliseks ning on ülimalt kahetsusväärne, et selline intsident on toimunud," sõnas SEB Enskilda Corporate Finance üksuse juht ja AS SEB Enskilda nõukogu esimees John Abrahamson.