Pärast jaanipäeva toimuvad järjekordsed Esto päevad, mis see kord toimuvad Riias 27. – 30. juunini.

Üheksas ESTO toimub Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu otsusel Riias, korraldajaks Läti Eesti Selts. Nelja päeva jooksul toimuvad erinevad üritused: rahvuskongress, teadlaste konverents, noorte kokkutulek, spordipäev, turismimess, folkloori- ja kunstinäitused, Valguspidu, rahvapidu-simman, teatrietendused, akadeemiliste organisatsioonide kokkusaamised. ESTO 2004 põhieesmärgiks on lääneriikides ja endise idabloki maades elavate eestlaste ühendamine kultuuriprogrammi raames, nendevaheliste sidemete ja koostöö arendamine. Oodata on aktiivset eestlaste osavõttu Rootsist, Saksamaalt, Ukrainast, Venemaalt, Tšehhist, Leedust, Kanadast, USA-st, Soomest ja mujalt.

Esimene päev lõpeb galakontserdiga Läti Rahvusooperis, kus esinevad nii kodu- kui väliseesti ooperilauljad ja muusikud.

28. juunil avatakse Rahvuskongress, kus peateemaks on "Eesti keel, eesti meel, eesti kultuur läbi aegade väliseesti keskkonnas."

Toimub ka teadlaste konverents "Väljapaistvad väliseesti teadlased inimsoo üldprobleemidest", kus saab kuulda ettekanded erinevatest teadusvaldkondadest, näiteks "Kaasaegne molekulaaronkoloogia", "Ookean mäletab ja hoiatab", "Inimese võimalik eluiga" jne.

Igal õhtul on Riia Eesti Majas avatud Salakõrts, kus saab tantsu keerutada ja kodumaist märjukest proovida, esinejateks eesti muusikud kogu maailmast.

Ülemaailmsed Eesti päevad on olnud väliseestlastele ühendavaks sidemeks ja aidanud säilitada eesti keelt, meelt ja kultuuri erinevates maades läbi aastate. Väljaspool Eestit elab umbes 100 tuhat eestlast. Esimene ülemaailmne eestlaste kokkutulek toimus 1972. aastal Torontos ning sellest ajast on kokkusaamised toimunud järjepidevalt.

ESTO kodulehekülg internetis on www.esto2004.org.ee.