Accessnow.org andmetel toimub kokku ligi 200 meeleavaldust.

Eestis kavandatakse meeleavaldusi Tallinnas Islandi väljakul (vaata infot) ja Tartus Raekoja platsil (vaata infot) laupäeval, 11. veebruaril kell 13.

„Idee on ühene: tõmmata tähelepanu tõsiasjale, et üle maailma kavandatav “võltsimisvastane kaubanduslepe” puudutab kõikide inimõigusi, kõikide vabadust kasutada internetti ja pärsib meie tiigrihüppeid ning e-riiki. ACTA lepe on rahva tahte vastu ning kaitseb käputäie suurkorporatsioonide rahalisi huvisid,” kirjutavad vabatahtlikest korraldajad. Tallinna ja Tartu aktsioonid sündisid eraldi, kuid nüüdseks on korraldajate vahel koostöö.

Tallinna meeleavaldusele on praeguseks hetkeks, kui üritusest on teada olnud paar päeva, Facebookis lubanud osaleda üle 1126 inimest (+644 „võib-olla”), Tartu omal 1023 inimest (+798 „võib-olla”). Petitsioon.ee keskkonnas on ACTA vastu allkirja andnud 5383 inimest.

MTÜ Eesti Interneti Kogukond on avanud acta.ee infoportaali. ACTA eestikeelne tekst on kättesaadav siin.

Ekspress on teemal korduvalt kirjutanud:
Võltsimisvastane seadus ähvardab vaba internetti  
ELi ACTA raportöör astus tagasi: „Ma ei võta sellest maskeraadist osa!” 
Vaba internetti ohustava võltsimisvastase leppe vastu kogutakse allkirju  
Karmen Turk: südikas emalõvi õigluse kaitsel  


View ACTA Protests Worldwide — Brought to you by stoppacta-protest.info in a larger map